Tuesday, October 2, 2007

Sri Durga stutiOm Namo devyey mahadevyey shivaayey satatam namaha !
Namaha prakruthyey bhadraayey niyathaaha pranathaha sma thaam !!

1 Yaa devi sarvabhootheshu vishnumaayethi shabditha !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

2 Yaa devi sarvabhootheshu chetane thya bhidheeyathey !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

3 Yaa devi sarvabhootheshu buddhirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

4 Yaa devi sarvabhootheshu nidraarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

5 Yaa devi sarvabhootheshu kshudhraarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

6 Yaa devi sarvabhootheshu chaayaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

7 Yaa devi sarvabhootheshu shaktirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

8 Yaa devi sarvabhootheshu thrishnaa rupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

9 Yaa devi sarvabhootheshu kshaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

10 Yaa devi sarvabhootheshu jaathirupena samsthithaa !! Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

11 Yaa devi sarvabhootheshu lajjarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

12 Yaa devi sarvabhootheshu shaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

13 Yaa devi sarvabhootheshu shraddhaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

14 Yaa devi sarvabhootheshu kaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

15 Yaa devi sarvabhootheshu lakshmirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

16 Yaa devi sarvabhootheshu vritthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

17 Yaa devi sarvabhootheshu smrithirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

18 Yaa devi sarvabhootheshu dayaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

19 Yaa devi sarvabhootheshu thrishtirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

20 Yaa devi sarvabhootheshu maathrurupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

21 Yaa devi sarvabhootheshu bhraanthirupena samsthithaa !Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

22 Chithirupena yaa kritsnam yethadh vyaapya sthithaa jagath !! Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

No comments: