Wednesday, May 23, 2012

ఓం నమః శివాయ
బ్రహ్మ దేవుడు సృష్టిని చేయడానికి ప్రారంభించే ముందు శివుని గురించి తపస్సు చేసారు.
అప్పుడు ప్రత్యక్షమైన శివ రూపాన్ని చూసి బ్రహ్మ దేవుడు ఆశ్చర్య చికుతుడు అయ్యారు.
ఈశ్వరునిలో సగ భాగం పురుష రూపంతో,
సగ భాగం స్త్రీ రూపంతో దర్శనమిస్తూ,
ఒకే రూపంలో రెండు వేరు వేరు తత్త్వాలు గోచరించాయి.
అదే అర్ధనారేశ్వర తత్త్వం.
అప్పుడు బ్రహ్మదేవునికి విషయం బోధ పడింది.
తాను చేయుబోతున్న సృష్టికి స్త్రీ, పురుషులుగా విడి పొమ్మని, జగతః పితరులను ప్రార్ధించారు.
బ్రహ్మ ప్రార్ధనని మన్నించిన శివుడు తనలోని పురుషతత్వాన్ని నరునిగా,
స్త్రీ తత్వాన్ని ప్రకృతిగా అనుగ్రహించారు.
అలా దర్శనమిచ్చిన ఆది దంపతులైన శివ పార్వతులే, ఈ సృష్టికి కారకులు.
ఓం నమః శివాయ...పార్వతి పతయే హర హర మహా దేవ!!

Sunday, May 20, 2012

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయా' ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయా’

“ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” మంత్రరాజంలో బీజాక్షరాలు 12. ఒక్కొక్క బీజాక్షరం 12 మాసాలకు, 12 రాశి చక్రాలకు ప్రతీక.

బీజాక్షరం రాశి అవయవ పాలన

ఓం మేషం శిరస్సు

న వౄషభం ముఖం

మో మిధునం కంఠం, బాహువులు

భ కర్కాటకం ఊరస్సురో భాతి

గ సింహం హౄదయం

వ కన్య బొడ్దు

తే తుల పొట్ట

వా వౄశ్చికం జననేంద్రియాలు

సు ధనస్సు వెన్ను, తొడ

దే మకరం మోకాళ్ళు

వా కుంభం కింది కాళ్ళు

య మీనం పాదాలు

Tuesday, May 15, 2012

సిద్ధ మంగళ స్తోత్ర
సిద్ధ మంగళ స్తోత్ర

శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీనరసింహ రాజా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


మాతా సుమతీ వాత్సల్యామృత పరిపోషిత శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


సవితృకాఠక చయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషీగోత్ర సంభవా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


దోచౌపాతీదేవ లక్ష్మీ ఘన సంఖ్యా భోదిత శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


పుణ్యరూపిణి రాజమాంబ సుత గర్భ పుణ్యఫల సంజాతా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


సుమతీ నందన నరహరి నందన దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాదా
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


పీఠికాపుర నిత్య విహారా మధుమతి దత్త మంగళరూప
జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ


ఈ సిద్ధమంగళ స్తోత్రమును మూడు కాలముల యందు పఠించిన వారికి
అవధూతలు,సిద్ధపురుషుల దర్శనభాగ్యం కలుగుతుందని శ్రీపాదుల వారే స్వయంగా తెలియజేసారు..

కృతే జనార్ధనో దేవః
త్రేతాయాం రఘునందనః
ద్వాపరే రామకృష్ణాచ
కలౌ శ్రీపాద వల్లభః

కృత యుగములో జనార్ధనుడు,త్రేతా యుగములో రాముడు
ద్వాపర యుగములో కృష్ణుడు,కలి యుగములో శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు
అవతార పురుషులని ఆది గురువు వేదవ్యాస మహర్షి తమ భవిష్యపురాణంలోప్రస్తావించారు.

శ్రీపాద శ్రీవల్లభులు కలియుగములో ప్రప్రధమ దత్తాత్రేయ అవతారం.తరువాత ఈ గురువు గారు
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి యతీంద్రులుగాను,శ్రీ మాణిక్య ప్రభువుగాను, స్వామి సమర్ధుల గాను,శిరిడీ సాయి బాబా గాను
షేగాఁ శ్రీ గజానన్ మహరాజ్ గాను,శ్రీ హజరత్ తాజుద్దీన్ బాబాగాను అవతరించారు.భగవంతుని అన్ని అవతారాలు అవతారకార్యం ముగియగానే మూలంలో నిక్షిప్తమౌతాయి.కానీ దత్తావతార విశిష్టత ఏమిటంటే ఈ అవతారం కృత యుగం నుండి కలియుగం వరకూ ప్రతి యుగంలోనూ ఉంటుంది.ప్రతి యుగంలోనూ ఒక లక్షా ఇరవై ఐదు వేల మంది అవధూత మహాత్ముల్ని తయారుచేస్తూనే ఉంటానని అని దత్త ప్రభువులు వాగ్ధానం చేసివున్నారు.దత్త సంప్రదాయమైన గురు పరంపర ప్రతి మతంలోనూ కనిపిస్తుంది. 

స్వామి వారి జన్మస్థలం: తూర్పుగోదావరి జిల్లా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారు కొలువై వున్న అన్నవరం పట్టణానికి
30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పిఠాపురం అని పిలవబడుతున్న శ్రీ పీఠికాపురం అనే పట్టణంలో జన్మించారు.అక్కడ
16 సంవత్సరాలు నివశించి,ఆ తర్వాత కృష్ణా నది తీరంలో ఉన్న కురువపురం/కురుగడ్డ లేదా కురుంగడ్డ చేరుకుని అక్కడ
14 సంవత్సరములు తపస్సు చేసి కృష్ణా నదిలో అంతర్హితమయ్యారు.వీరి చరిత్ర శ్రీమాన్ శంకరభట్టుగారు సంస్కృతంలో రచించారు, మల్లాది గోవింద దీక్షితుల వారు తెలుగు ప్రతిని మనకందించారు..

సభ్యులందరికీ హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలతో

సర్వ కార్య సిద్ధికి:

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః!
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభి పాలితః!!

దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామ స్యాక్లిష్ట కర్మణః!
హనుమాన్ శతృ సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః!!

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్!
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః!!

అర్ధయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైధిలీం!
సమృద్ధార్దో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్!!

శ్రీరామరామ రామేతి రమేరామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్‌తుల్యం రామనామ వరాననే

Sunday, May 13, 2012

సహస్ర రామ నామ పారాయణంసహస్ర రామ నామ పారాయణం

శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ!!శ్రీ!!
శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ శ్రీరామరామరామ!!శ్రీ!!

౧. పార్వతిదేవికి పరమేశ్వరుడిటు పల్కెను నామసహస్రతుల్యమని
ఉర్విని శ్రీరామరామయన సర్వులు ముక్తులె సత్యము సుమ్మని!!శ్రీ!!

౨.కలియుగమందున ఖలులందరకును కామధేనువే రామనామం
సులలితంబగు మోక్షసాధనకు సూక్ష్మమార్గమీ రామనామం!!శ్రీ!!

౩.అండపిండ బ్రహ్మాండములన్నిటి కాధారము శ్రీరామనామం
అండజవాహన హరగుగేశమార్తాండాంబికలు రామనామం !!శ్రీ!!

౪.పరమాత్ముండని భగవంతుడని బహురూపుండని ప్రాకృతుడనియును
పరిపూర్ణుండని పరమేశ్వరుడని పలుకబడునుశ్రీరామనామం!!శ్రీ!!

౫.నిర్గుణుడని మరి నీరూపుండని నిత్యసత్యుడని నిర్మలుడనియును
సద్గుణుడనియును సర్వమాతడని సర్వులనిడిదే రామనామం!!శ్రీ!!

౬.పుంస్త్రీక్లీ బాద్యఖిలలింగముల పూరించినదీ రామనామం
శాస్త్రములన్నియు సాధించిన సద్వస్తువు శ్రీరామనామం!!శ్రీ!!

౭.బ్రహ్మాదులు భూభారము బాపగ ప్రార్ధించినదీ రామనామం
అంహోంతకుడౌ దశరధసుతుడై యవతరించినది రామనామం!!శ్రీ!!

౮.భరతాదులతో బాలక్రీడల పాటించినదీ రామనామం
గురుసన్నిది వేదాదుల నేర్చిన పరమాత్మయే శ్రీరామనామం!!శ్రీ!!

౯.కౌశికమధుపాలనకైతాటక కావరమణచిన రామనామం
పిశితాశుల మారీచ సుబాహుల పీచమడంచిన రామనామం!!శ్రీ!!

౧౦.రాతిని పదమున నాతినిజేసిన రమ్యమైన శ్రీరామనామం
ఆతీరున గుహునాదరించి మొర యాలించినదీ రామనామం!!శ్రీ!!

౧౧.జనకసభను హరుధనువును విరచిన శౌర్యయే ఈ శ్రీరామనామం
జానకివైచిన మాలధరించిన జగన్మోహనము రామనామం!!శ్రీ!!

౧౨.సీతాకళ్యాణముచే జగతికి ప్రీతికి ప్రీతిని జేసిన రామనామం
నాతితో సాకేతంబున భక్తుల నాదరించినదీ రామనామం!!శ్రీ!!

౧౩.దుష్టరావణాదులగూల్చిన మన ఇష్టదైవమీ రామనామం
శిష్టరక్షణముజేయుచు భూమికి తుష్టి గూర్చినదీ రామనామం!!శ్రీ!!

౧౪.కృష్ణలంకలో చిత్రకూటమున కూర్చున్నది శ్రీరామనామం
కృష్ణాదుర్గా రామనామముల నిష్ణాతము శ్రీరామనామం!!శ్రీ!!

౧౬.నమ్మిన శ్రీములుకుట్ల నరసింహునిలో నాట్యము చేసిన రామనామం
కమ్మగ శ్రీరామరామరామయన కరుణించును శ్రీరామనామం!!శ్రీ!!

(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)

*****sahasra raama naama paaraayaNaM*****

Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama!!Sree!!
Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama Sreeraamaraamaraama!!Sree!!

~1. paarvatidaeviki paramaeSvaruDiTu palkenu naamasahasratulyamani
urvini Sreeraamaraamayana sarvulu muktule satyamu summani!!Sree!!

~2.kaliyugamaMduna khalulaMdarakunu kaamadhaenuvae raamanaamaM
sulalitaMbagu mOkshasaadhanaku sookshmamaargamee raamanaamaM!!Sree!!

~3.aMDapiMDa brahmaaMDamulanniTi kaadhaaramu SreeraamanaamaM
aMDajavaahana haragugaeSamaartaaMDaaMbikalu raamanaamaM !!Sree!!

~4.paramaatmuMDani bhagavaMtuDani bahuroopuMDani praakRtuDaniyunu
paripoorNuMDani paramaeSvaruDani palukabaDunuSreeraamanaamaM!!Sree!!

~5.nirguNuDani mari neeroopuMDani nityasatyuDani nirmaluDaniyunu
sadguNuDaniyunu sarvamaataDani sarvulaniDidae raamanaamaM!!Sree!!

~6.puMstreeklee baadyakhilaliMgamula pooriMchinadee raamanaamaM
Saastramulanniyu saadhiMchina sadvastuvu SreeraamanaamaM!!Sree!!

~7.brahmaadulu bhoobhaaramu baapaga praardhiMchinadee raamanaamaM
aMhOMtakuDau daSaradhasutuDai yavatariMchinadi raamanaamaM!!Sree!!

~8.bharataadulatO baalakreeDala paaTiMchinadee raamanaamaM
gurusannidi vaedaadula naerchina paramaatmayae SreeraamanaamaM!!Sree!!

~9.kauSikamadhupaalanakaitaaTaka kaavaramaNachina raamanaamaM
piSitaaSula maareecha subaahula peechamaDaMchina raamanaamaM!!Sree!!

~1~0.raatini padamuna naatinijaesina ramyamaina SreeraamanaamaM
aateeruna guhunaadariMchi mora yaaliMchinadee raamanaamaM!!Sree!!

~1~1.janakasabhanu harudhanuvunu virachina Sauryayae ee SreeraamanaamaM
jaanakivaichina maaladhariMchina jaganmOhanamu raamanaamaM!!Sree!!

~1~2.seetaakaLyaaNamuchae jagatiki preetiki preetini jaesina raamanaamaM
naatitO saakaetaMbuna bhaktula naadariMchinadee raamanaamaM!!Sree!!

~1~3.dushTaraavaNaadulagoolchina mana ishTadaivamee raamanaamaM
SishTarakshaNamujaeyuchu bhoomiki tushTi goorchinadee raamanaamaM!!Sree!!

~1~4.kRshNalaMkalO chitrakooTamuna koorchunnadi SreeraamanaamaM
kRshNaadurgaa raamanaamamula nishNaatamu SreeraamanaamaM!!Sree!!

~1~6.nammina SreemulukuTla narasiMhunilO naaTyamu chaesina raamanaamaM
kammaga Sreeraamaraamaraamayana karuNiMchunu SreeraamanaamaM!!Sree!!

Friday, May 11, 2012

15th హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు
హనుమంతుడు సీతారాముల దాసునిగా, రామ భక్తునిగా, విజయ ప్రదాతగా, రక్షకునిగా
హిందూమతములో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలువబడే దేవుడు.
ఆంజనేయుడు, హనుమాన్, బజరంగబలి వంటి ఎన్నో పేర్లతో హనుమంతుని ఆరాధిస్తారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో హనుమంతుని గుడి లేని ఊరు అరుదు.

|| హిందూమతంలో ప్రాముఖ్యత ||

పర్వతమును తీసికొని వస్తున్న హనుమంతుడు. టెర్రాకొట్టా శిల్పం.
హనుమంతుని ద్వాదశ నామ స్తోత్రంలో చెప్పబడిన నామాలు
హిందూ విశ్వాసాలలో హనుమంతుని పాత్రను సూచిస్తాయి.


హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రోమహాబలః
రామేష్ఠః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోః అమిత విక్రమః
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోక వినాశకః
లక్ష్మణప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః
తస్యమృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ||


హనుమంతుడు అంజనాదేవి, కేసరిల పుత్రుడు. వాయుదేవుని ఔరస పుత్రుడు.
మహాబలుడు. శ్రీరామ దాసుడు. అర్జునుని సఖుడు. ఎర్రని కన్నులుగల వానరుడు.
అమిత విక్రముడు. శతయోజన విస్తారమైన సముద్రమును దాటినవాడు.
లంకలో బందీయైన సీతమ్మతల్లి శోకమును హరించినవాడు.
ఔషధీ సమేతముగా ద్రోణాచలమును మోసుక వచ్చి యుద్ధమున వివశుడైన లక్ష్మణుని ప్రాణములు నిలిపినవాడు.
దశకంఠుడైన రావణాసురుని గర్వమును అణచినవాడు.
హనుమంతుని ఈ నామములు నిదురించుటకు ముందు,
ప్రయాణమునకు ముందు స్మరించినవారికి మృత్యుభయం లేదు.
వారికి సర్వత్ర విజయం లభిస్తుంది.||ఇలాగే హనుమంతుని నైజము ఈ ప్రార్ధనా శ్లోకములో ఇలా చెప్పబడినది.


యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనం - తత్ర తత్ర కృతమస్తకాఞ్జలిమ్
బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం - మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్


శ్రీరాముని కీర్తన జరిగే చోట హనుమంతుడు పులకితుడై అంజలిజోడించి ఉంటాడు.
రాక్షసాంతకుడైన అటువంటి హనుమంతునకు నమస్కరిస్తున్నాను.


ఇంకా వివిధ సందర్భాలలో హనుమంతుని గురించి చెప్పబడిన వర్ణనలు:
రామాయణ మహామాలా రత్నము, జితేంద్రియుడు, శ్రీరామదూత, జానకీశోక నాశకుడు,
జ్ఞానగుణ సాగరుడు, హనుమాన గోసాయి, సంకట హారి, మంగళమూర్తి.
హనుమంతుని స్మరించినయెడల సీతారాములు ప్రసన్నులగుదురు.
హనుమంతుని పేరు వినబడినచోట దయ్యములు ఉండలేవు.
సుందరకాండ చదివితే కార్యములు సిద్ధించును.
సకల వాంఛితార్థములకు హనుమంతుని ప్రార్థింపవచ్చును.
మోక్షమునకు తప్ప మిగిలిన కోరికల కొరకు శ్రీరాముని నేరుగా భజింపవలదు


||| జననం, బాల్యం |||


పుంజికస్థల అనే అప్సరస అంజన అనే వానర కాంతగా జన్మించెను.
కేసరి అనే వానరవీరుడు ఆమెను పెళ్ళాడెను.
వారు సంతానము కొరకు భక్తితో శివుని ఆరాధించిరి.
అప్పుడు వాయుదేవుడు శివుని తేజమును పండు రూపములో అంజనకొసగెను.
అంజనకు జన్మించిన సుతుడే ఆంజనేయుడు. కేసరి నందనుడనీ,
వాయుదేవుని అనుగ్రహముతో జన్మించినందున వాయుసుతుడనీ కూడా ప్రసిద్ధుడయ్యెను.


జన్మతః బలసంపన్నుడు అయిన ఆంజనేయుడు
ఒకమారు ఉదయించుచున్న సూర్యబింబమును చూచి పండు అనుకొని తినుటకు ఆకాశమునకెగిరెను.
అప్పుడు జరిగిన ఘటనలలో ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధం తో ఆ బాలుని దవడ (హనుమ) పై కొట్టెను.
అలా కొట్టడం వల్ల ఆ బాలుని దవడకు చొట్ట పడినది.
చొట్ట పడిన దవడ కలిగిన వాడవడం చేత హనుమంతుడనే పేరు వచ్చింది.
తన కొడుకు దెబ్బ తిన్నందుకు ఆగ్రహించి, వాయుదేవుడు వీచటం మానివేశాడు.
అపుడు బ్రహ్మాది దేవతలు హనుమంతున కనేక వరాలిచ్చి వాయుదేవుని శాంతింప జేశారు.

ఆ తరువాత అధికంగా అల్లరి చేసే హనుమంతుని మునులు శపించడం వలన అతని శక్తి అతనికి తెలియకుండా అయింది.


||| విద్యాభ్యాసం |||


హనుమంతుడు సూర్యునివద్ద విద్యాభ్యాసం చేశాడు.
సూర్యుడు గగనతలంలో తిరుగుతూ ఉంటే
ఆయన రథంతో పాటుగా తానూ ఎగురుతూ విద్య నేర్చుకొని హనుమంతుడు సకల విద్యలలోను,
వ్యాకరణంలోను పండితుడయ్యాడు. నవ వ్యాకరణాలలోనూ మహాపండితుడని హనుమంతునికి పేరు.
వివాహితులకు మాత్రమే అర్హత ఉన్న కొన్ని విద్యలు నేర్చుకోవడానికి అనుకూలంగా సూర్యుడు
తన కూతురు సువర్చలను హనుమంతునకిచ్చి వివాహం చేశాడనీ,
ఐనా హనుమంతుని బ్రహ్మచర్య దీక్షకు భంగం వాటిల్లలేదనీ కూడా కథ.

గురుదక్షిణగా సూర్యుని కొడుకు సుగ్రీవునకు మంత్రిగా ఉండడానికి హనుమంతుడు అంగీకరించాడు.
సుగ్రీవుడు, అతని అన్న వాలి కిష్కింధలో ఉన్న వానరులు.||| కిష్కింధ కాండ |||

వాలి, సుగ్రీవుల మధ్య ఏర్పడిన వైరము కారణముగా సుగ్రీవుడు
తన ఆంతరంగికులైన హనుమదాదులతో సహా ఋష్యమూక పర్వతముపై తలదాచుకొనెను.
రావణాసురుడు అపహరించిన సీతను వెదకుచు రామ లక్ష్మణులు ఆ ప్రాంతమునకు వచ్చిరి.
హనుమంతుడు వారివద్దకు వెళ్ళి పరిచయము చేసుకొని,
వారిని తన భుజములపై ఎక్కించుకొని సుగ్రీవుని వద్దకు తీసికొని వెళ్ళి వారికి మైత్రి కూర్చెను.

రాముని చేత వాలి హతుడవ గా సుగ్రీవుడు వానర రాజయ్యెను.
సీతను వెదకడానికి సుగ్రీవుడు నలుదెసలకు వానర వీరులను పంపెను.
అలా వెళ్లినవారిలో, దక్షిణ దిశగా వెళ్లిన అంగదుని నాయకత్వంలోని బృందంలో హనుమంతుడు,
జాంబవంతుడు, నలుడు, నీలుడు వంటి మహావీరులున్నారు.


వారు దక్షిణ దిశలో అనేక శ్రమలకోర్చి వెళ్ళినా సీత జాడ తెలియరాలేదు.
చివరకు స్వయంప్రభ అనే తపస్విని సహాయంతో దక్షిణ సముద్రతీరం చేరుకొన్నారు.
ఆ తరువాత ఏమి చేయాలో పాలుపోక హతాశులై ఉన్న వారికి
సంపాతి అనే గృధ్రరాజు (జటాయువు అన్న) సీతను రావణాసురుడు లంకలో బంధించి ఉంచాడని చెప్పాడు.

ఇక నూరు యోజనాల విస్తారమున్న సముద్రాన్ని ఎలా దాటాలన్న ప్రశ్న తలెత్తతింది.
చివరకు జాంబవంతుడు హనుమంతుడే ఈ పనికి తగినవాడనీ,
తన శక్తి తనకు తెలియదు గనుక హనుమంతుడు మౌనంగా ఉన్నాడనీ చెప్పాడు.
ఆ ఆపదనుండి అందరినీ కాపాడడానికి హనుమంతునకే సాధ్యమని చెప్పాడు.

హనుమంతుడు పర్వకాల సముద్రం లా పొంగిపోయాడు.
వంద ఆమడల వారాశి ని గోష్పదంలా దాటేస్తాననీ,
సీతను చూచి వస్తాననీ అందరికీ ధైర్యం చెప్పి మహేంద్రగిరి పైకెక్కాడు.


||| సుందర కాండ |||


ప్రధాన వ్యాసం::-సుందరకాండ


రామగానము చేస్తున్న హనుమంతుడు. పెయింటింగ్హనుమంతుని కార్య దీక్ష,
సాఫల్యతలు సుందరకాండ లో పొందుపరచబడినాయి.
సుందరకాండ పారాయణ చేస్తే విఘ్నములు తొలగి కార్యములు చక్కబడతాయని,
విజయాలు చేకూరుతాయనీ విస్తారమైన విశ్వాసం చాలామందిలో ఉంది.
సుందరకాండ లో అనేక శ్లోకాలు ప్రార్ధనా శ్లోకాలుగా వాడుతారు.


హనుమంతుడు సన్నద్ధుడై, దేవతలకు మ్రొక్కి, మహేంద్రగిరిపైనుండి లంఘించాడు.
దారిలో మైనాకుని ఆతిథ్యాన్ని వినయంతో తిరస్కరించి, సురస అనే నాగమాత పరీక్షను దాటి,
సింహిక అనే ఛాయాగ్రాహక రాక్షసిని సంహరించి, రామబాణములా లంకలో వ్రాలాడు.
చీకటి పడిన తరువాత లంకిణిని దండించి,
మయుని అపూర్వ సృష్టియైన లంకలో ప్రవేశించి, సీతను వెదుకసాగాడు.


చిన్నశరీరము ధరించి, హనుమంతుడు రావణుని మందిరములోనూ,
పానశాలలోనూ, పుష్పక విమానములోనూ అన్నిచోట్లా సీతను వెదకినాడు.
నిద్రించుచున్న స్త్రీలలో మండోదరిని చూచి సీత అని భ్రమించాడు.
మరల తప్పు తెలుసుకొని అన్వేషణ కొనసాగించాడు.
సీతమ్మ జాడ కానక చింతించాడు. ఏమిచేయాలో తోచలేదు.
ఊరకే వెనుకకు మరలి అందరినీ నిరాశపరచడానికి సిద్ధంగాలేడు.


రామలక్ష్మణులకు, జానకికి, రుద్రునకు, ఇంద్రునకు, యమునకూ,
వాయువునకూ, సూర్య చంద్రులకూ, మరుద్గణములకూ, బ్రహ్మకూ, అగ్నికీ,
సకల దేవతలకూ నమస్కరించి అశోకవనం లో సీతను వెదకడానికి బయలుదేరాడు.
అక్కడ శింశుపా వృక్షము క్రింద, రాక్షసకాంతలచే పీడింపబడుతూ,
సింహముల మధ్యనున్న లేడివలే భీతయై కృశించిన సీతను చూచాడు.
జాడలెరిగి ఈమె సీతయే అని నిర్ధారించుకొన్నాడు.


అక్కడికి కామాతురుడైన రావణుడు వచ్చి ఆమెను బెదరించి,
తనకు వశముకావలెనని ఆదేశించాడు.
శ్రీరాముని బాణాగ్నితో లంక భస్మము అగుట తథ్యమని సీత రావణునకు గట్టిగా చెప్పినది.
ఒక నెల మాత్రము గడువు పెట్టి రావణుడు వెళ్ళిపోయాడు.
రాక్షసకాంతలు సీతను నయానా,
భయానా అంగీకరింపచేయాలి అని ప్రయత్నిస్తూ ఉండటం వల్ల ప్రాణత్యాగం చేయాలని సీత నిశ్చయించుకొన్నది.

వారిలో సహృదయయైన త్రిజట అనే రాక్షసకాంతకు ఒక కల వచ్చింది.
తెల్లని ఏనుగునెక్కి వచ్చి రామ లక్ష్మణులు సీతను తీసికొని పోయినట్లూ,
లంక నాశనమైనట్లూ, రావణాదులంతా హతమైనట్లూ వచ్చిన ఆ కల విని రాక్షసకాంతలు భీతిల్లారు.
సీతకు శుభ శకునములు కనిపించసాగాయి.


ఇంక ఆలస్యము చేయరాదని, హనుమంతుడు సీతకు కనిపించి మెల్లగా తన వృత్తాంతమునూ,
రాముని దుఃఖమునూ వివరించి, రాముడిచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆమెకు అందించాడు. సీత దుఃఖించి,
అందరి క్షేమసమాచారములు అడిగి, ఆపై రాముని వర్ణించమని కోరింది.


హనుమంతుడు భక్తితో ఆజానుబాహుడు, అరవింద దళాయతాక్షుడు,
శుభలక్షణములు గలవాడు, అనన్య సుందరుడు అయిన రాముని,
అతని సోదరుడైన లక్ష్మణుని వర్ణించగా విని సీత ఊరడిల్లినది.
హనుమంతుని ఆశీర్వదించి, తన చూడామణి ని ఆనవాలుగా ఇచ్చినది.
ఒక్క నెలలో రాముడు తనను కాపాడకున్న తాను బ్రతుకనని చెప్పినది.


ఇక హనుమంతుడు పనిలో పనిగా రావణునితో భాషింపవలెననీ,
లంకను పరిశీలింపవలెననీ నిశ్చయించుకొన్నాడు.
వెంటనే ఉగ్రాకారుడై వనమునూ, అడ్డు వచ్చిన వేలాది రాక్షసులనూ,
రావణుడు పంపిన మహా వీరులనూ హతముచేసి, కాలునివలె
మకరతోరణాన్ని అధిష్ఠించి కూర్చున్నాడు.
చివరకు ఇంద్రజిత్తు వేసిన బ్రహ్మాస్త్రానికి వివశుడైనట్లు నటించి రావణుని వద్దకు వెళ్ళాడు.
సీతమ్మను అప్పజెప్పి రాముని శరణువేడి, లంకను కాపాడుకోమనీ,
ప్రాణాలు దక్కించుకోమనీ హితవు చెప్పాడు.
రావణుడు ఉగ్రుడై హనుమంతుని తోకకు నిప్పు పెట్టమని ఆదేశించాడు.
కాలిన తోకతో హనుమంతుడు లంకను దహించి,
మరొక్కమారు సీతను దర్శించి, మరల వెనుకకు ప్రయాణమై మహేంద్రగిరి పై వ్రాలాడు."చూచాను సీతను" అని జరిగిన సంగతులన్నీ సహచరులకు వివరించాడు.
ఆపై అంతా కలసి సుగ్రీవుడు, రామలక్ష్మణులు ఉన్నచోటకు వచ్చి సీత జాడను,
ఆమె సందేశమును వివరించారు. ఆపై చేయవలసినది ఆలోచించమని కోరారు.


||| యుద్ధకాండ |||


హనుమంతుడు చేసిన మహోపకారానికి రాముడు
"ఇంతటి క్లిష్టకార్యమును మరెవ్వరు సాధింపలేరు.
మా అందరి ప్రాణములను నిలిపిన ఆప్తుడవు నీవు.
నీవంటి దూత మరొకరు లేరు.
గాఢాలింగనము కంటె నీకు నేనేమి బహుమానము ఇవ్వగలను" అని హనుమను కౌగిలించుకొనెను .
తరువాత అందరూ తర్కించి యుద్ధమునకు నిశ్చయించారు.
లంకానగరం స్వరూపాన్ని, భద్రత ఏర్పాట్లను వివరంగా రాముడికి హనుమంతుడు చెప్పాడు.


శరణు జొచ్చిన విభీషణుని మిత్రునిగా ఆదరించమని హనుమంతుడు సలహా ఇచ్చాడు.
సరైన సమయము చూసి,
నీలుని నాయకత్వములో బ్రహ్మాండమైన కపిసేన దక్షిణమునకు పయనమై సాగరతీరము చేరుకొన్నది.

వానరవీరులకు, రాక్షస సేనకు మధ్య మహాభీకరమైన యుద్ధం ఆరంభమైంది.
ఆ యుద్ధంలో అనేకమంది రాక్షసులు హనుమంతుని చేతిలో మరణించారు.
అలా హనుమ చేత నిహతులైన రాక్షసులలో ధూమ్రాక్షుడు, అకంపనుడు,
దేవాంతకుడు, త్రిశిరుడు, నికుంభుడు వంటి మహావీరులున్నారు.


రావణుని శక్తితో మూర్ఛిల్లిన లక్ష్మణుని హనుమంతుడు జాగ్రత్తగా ప్రక్కకు తీసికొని వచ్చాడు.
తరువాత రాముడు హనుమంతుని భుజాలమీద ఎక్కి రావణునితో యుద్ధం చేశాడు.
కుంభకర్ణుడు కూడా హతమైన తరువాత
ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం వల్ల చాలా మంది వానరులు హతులయ్యారు.
రామ లక్ష్మణులు, మిగిలిన వానరసేన వివశులయ్యారు. వారిని విభీషణుడు,
హనుమంతుడు వెదుకసాగారు. అప్పుడు జాంబవంతుడు కొద్దిగా తెలివి తెచ్చుకొని
"అంజనాకుమారుడు ఆంజనేయుడు చిరంజీవిగానే ఉన్నాడు గదా?" అని అడిగాడు.
అలా అడిగినందుకు విభీషణుడు ఆశ్చర్యపడగా జాంబవంతుడు ఇలా అన్నాడు
"హనుమంతుడు సజీవుడుగా ఉంటే వానరసేన చచ్చినా బతికి తీరుతుందన్నమాటే.
దీనికి వ్యతిరేకంగా జరిగితే మేము బ్రతికియున్నా మృతులమే!
వేగంలో వాయువుతోనూ, పరాక్రమములో అగ్నితోనూ సరిసమానుడయిన
హనుమంతుడుంటేనే మాకు ప్రాణాలపై ఆశ ఉంటుంది
" అని జాంబవంతుడు హిమాలయపర్వతం మధ్యలో ఉన్న
ఓషధీ పర్వతము మీది సంజీవని ఓషధులను తీసుకు రమ్మని హనుమను కోరాడు.

జాంబవంతుని కోరికపై హనుమంతుడు రామ చంద్రునికీ, సాగరునికీ నమస్కరించి,
తానే ఒక పర్వతంలా పెరిగి సుదర్శనంలా ఆకాశంలోకి దూసుకుపోయాడు.
ఆకాశమార్గాన సంజీవని పర్వతం మీదికి వెళ్లి ఓషధులకోసం వెదకసాగాడు.
ఓషధులు కనిపించనందున హనుమ ఆ పర్వతాన్ని సమూలంగా ఎత్తిపట్టుకొని,
నింగిలో మరో సూర్యునిలా, యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు. రామ లక్ష్మణులూ,
మిగిలిన వానరులూ సృహలోకి వచ్చారు. విగతులైన వానరులు కూడా పునరుజ్జీవితులైనారు.
తరువాత మళ్ళీ పర్వతాన్ని తీసికొని వెళ్ళి హనుమంతుడు యథాస్థానంలో ఉంచి వచ్చాడు.


తరువాతి యుద్ధంలో లక్ష్మణుని చేతి లో ఇంద్రజిత్తు మరణించాడు.
మరునాటి యుద్ధంలో రావణుని శక్తికి లక్ష్మణుడు మూర్ఛిల్లాడు.
రాముడు దుఃఖితుడయ్యాడు.
సుషేణుని కోరికపై హనుమంతుడు మరలా హిమాలయాలలో ఉన్న
ఓషధుల పర్వతం సంజీవని ని తీసుకొని రాగా
ఆ ఓషధులను ప్రయోగించి సుషేణుడు లక్ష్మణుని స్వస్థునిగా చేశాడు.


ఆపై జరిగిన భీకర సంగ్రామంలో రామునిచేత రావణుడు అంతమయ్యాడు.
యుద్ధానంతరం రాజ్యాభిషిక్తుడైన విభీషణుని ఆజ్ఞతో హనుమంతుడు
లంకలో ప్రవేశించి సీతకు విజయ వార్త చెప్పాడు.
సీత అగ్ని ప్రవేశానంతరం సీతారామలక్ష్మణులు అయోధ్యకు వచ్చారు.
వైభవంగా పట్టాభిషేకం జరిగింది.

శ్రీరాముడు సీతకొక నవరత్నాలూ పొదిగిన ముత్యాల దండను ఇచ్చాడు.
అప్పుడు సీత శ్రీరామచంద్రుని ఇంగితం గుర్తించి ఒకజత గొప్ప విలువైన వస్త్రాలూ,
గొప్ప ఆభరణాలూ హనుమంతునకిచ్చింది.
అంతటితో తృప్తి తీరక ఆమె తన మెడలో ఉన్న ముత్యాల హారం తీసి చేతబట్టుకొని ఒకసారి రాముడినీ,
మరొకసారి వానరుల్నీ చూడసాగింది. సీత మనసు తెలిసికొన్న శ్రీ రాముడు "జానకీ!
బలమూ, పరాక్రమమూ, బుద్ధీ ఉండి, నీకు అమితానందం కలిగించినవారికి ఆ ముత్యాలసరం ఇమ్ము" అన్నాడు.
అన్న మరుక్షణంలోనే దాన్ని సీతమ్మతల్లి హనుమంతుని చేతిలో పెట్టింది.
హారం తో హనుమంతుడు చంద్రకాంతి తగిలిన తెల్ల మబ్బులా ప్రకాశించాడు. |||

శ్రీశని దోష నివారణమనలో చాలామంది కళ్యాణ దోషం, కాలసర్ప దోషం, దుష్టమానవుల దృష్టి దోషాలు,
వాస్తుదోషాలు, నవగ్రహ దోషాలు – ఇలా అనేక రకాల దోషాలతో బాధపడుతుంటారు.
గ్రహల్లో శని ప్రభావం చాలా ఎక్కువ, శని దోషం ఉన్నవారు సుఖశాంతులు లేకుండా బాధపడుతుంటారు.
శని దోషం వల్ల ఏవో కష్టనష్టాలు పట్టి పీడిస్తుంటాయి.
శని దోషం నుండి బయట పడేందుకు దేవాలయాల్లో అర్చకులు ఉపశాంతి చేస్తుంటారు.
నవగ్రహారాధన, ప్రత్యేకంగా శని గ్రహారాధన సూచిస్తుంటారు. శని గ్రహ పూజలతో పాటు,
శని ధ్యానం చేసినా దోష నివారణ అవుతుంది.
శనిధ్యానం శ్లోకాలు ఆరు. ఈ శ్లోకాలను మనసారా స్మరించుకోవాలి.


1}::సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహః

విశాలక్ష శ్శివప్రియ:

మందచార: ప్రసన్నాత్మా

పీడాం దహతు మే శని||2}::శన్యారిష్టే తు సంప్రాప్తే

శనిపూజాంచ కారయేత్

శనిధ్యానం ప్రవక్ష్యామి

ప్రాణి పీడోపశాంతయే||


3}::నీలాంజన సమాభాసం

రవిపుత్రం యమాగ్రజం

చాయా మార్తాండ సంభూతం

తన్నమామి శనైశ్చరం||4}::నమస్తే కోణ సంస్థాయ

పింగళాయ నమోస్తుతే

నమస్తే బభ్రు రూపాయ

కృష్ణాయచ నమోస్తుతే||5}మనస్తే రౌద్ర దేహాయ

నమస్తే చాంతకాయచ

నమస్తే యమ సంజ్ఞాయ

నమస్తే సౌరాయే విభో||6}::నమస్తే మంద సంజ్ఞాయ

శనైశ్చర నమోస్తు

ప్రసాదం మమదేవేశ

దీనస్య ప్ర్రణతస్యచ||ఓం, ఐం, హ్రీం, శ్రీం శనైశ్చరాయనమః

ఈ శని ధ్యాన శ్లోకాలను 19 వేలసార్లు పఠించినట్లయితే ఎలాంటి శని దోషాలైనా నివారణ అవుతాయి.


♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥
SreeSani dOsha nivaaraNa
manalO chaalaamaMdi kaLyaaNa dOshaM, kaalasarpa dOshaM, dushTamaanavula dRshTi dOshaalu,
vaastudOshaalu, navagraha dOshaalu – ilaa anaeka rakaala dOshaalatO baadhapaDutuMTaaru.
grahallO Sani prabhaavaM chaalaa ekkuva, Sani dOshaM unnavaaru sukhaSaaMtulu laekuMDaa baadhapaDutuMTaaru.
Sani dOshaM valla aevO kashTanashTaalu paTTi peeDistuMTaayi.
Sani dOshaM nuMDi bayaTa paDaeMduku daevaalayaallO archakulu upaSaaMti chaestuMTaaru.
navagrahaaraadhana, pratyaekaMgaa Sani grahaaraadhana soochistuMTaaru. Sani graha poojalatO paaTu,
Sani dhyaanaM chaesinaa dOsha nivaaraNa avutuMdi.
SanidhyaanaM SlOkaalu aaru. ee SlOkaalanu manasaaraa smariMchukOvaali.

1}::sooryaputrO deerghadaeha@h

viSaalaksha SSivapriya:

maMdachaara: prasannaatmaa

peeDaaM dahatu mae Sani||2}::SanyaarishTae tu saMpraaptae

SanipoojaaMcha kaarayaet^

SanidhyaanaM pravakshyaami

praaNi peeDOpaSaaMtayae||3}::neelaaMjana samaabhaasaM

raviputraM yamaagrajaM

chaayaa maartaaMDa saMbhootaM

tannamaami SanaiScharaM||4}::namastae kONa saMsthaaya

piMgaLaaya namOstutae

namastae babhru roopaaya

kRshNaayacha namOstutae||5}manastae raudra daehaaya

namastae chaaMtakaayacha

namastae yama saMj~naaya

namastae sauraayae vibhO||


6}::namastae maMda saMj~naaya

SanaiSchara namOstu

prasaadaM mamadaevaeSa

deenasya prraNatasyacha||OM, aiM, hreeM, SreeM SanaiScharaayanama@h

ee Sani dhyaana SlOkaalanu 19 vaelasaarlu paThiMchinaTlayitae elaaMTi Sani dOshaalainaa nivaaraNa avutaayi.

శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

1}శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః

2}సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే
సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః

3}ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే
ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః

4}మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే
మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః

5}ఛాయాపుత్రాయ శర్వాయ శరతూణీరధారిణే
చరస్థిరస్వభావాయ చంచలాయ నమో నమః

6}నీలవర్ణాయ నిత్యాయ నీలాంజననిభాయ చ
నీలాంబరవిభూషాయ నిశ్చలాయ నమో నమః

7}వేద్యాయ విధిరూపాయ విరోధాధారభూమయే
భేదాస్పదస్వభావాయ వజ్రదేహాయ తే నమః

8}వైరాగ్యదాయ వీరాయ వీతరోగభయాయ చ
విపత్పరంపరేశాయ విశ్వవంద్యాయ తే నమః

9}గృధ్నవాహాయ గూఢాయ కూర్మాంగాయ కురూపిణే
కుత్సితాయ గుణాఢ్యాయ గోచరాయ నమో నమః

10}అవిద్యామూలనాశాయ విద్యాజ్విద్యాస్వరూపిణే
ఆయుష్యకారణాయాజ్పదుద్ధర్త్రే చ నమో నమః

11}విష్ణుభక్తాయ వశినే వివిధాగమవేదినే
విధిస్తుత్యాయ వంద్యాయ విరూపాక్షాయ తే నమః

12}వరిష్ఠాయ గరిష్ఠాయ వజ్రాంకుశధరాయ చ
వరదాభయహస్తాయ వామనాయ నమో నమః

13}జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ శ్రేష్ఠాయ మితభాషిణే
కష్టౌఘనాశకర్యాయ పుష్టిదాయ నమో నమః

14}స్తుత్యాయ స్తోత్రగమ్యాయ భక్తివశ్యాయ భానవే
భానుపుత్రాయ భవ్యాయ పావనాయ నమో నమః

15}ధనుర్మండలసంస్థాయ ధనదాయ ధనుష్మతే
తనుప్రకాశదేహాయ తామసాయ నమో నమః

16}అశేషజనవంద్యాయ విశేషఫలదాయినే
వశీకృతజనేశాయ పశూనాంపతయే నమః

17}ఖేచరాయ ఖగేశాయ ఘననీలాంబరాయ చ
కాఠిన్యమానసాయాజ్ర్యగణస్తుత్యాయ తే నమః

18}నీలచ్ఛత్రాయ నిత్యాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే
నిరామయాయ నింద్యాయ వందనీయాయ తే నమః

19}ధీరాయ దివ్యదేహాయ దీనార్తిహరణాయ చ
దైన్యనాశకరాయాజ్ర్యజనగణ్యాయ తే నమః

20}క్రూరాయ క్రూరచేష్టాయ కామక్రోధకరాయ చ
కళత్రపుత్రశత్రుత్వకారణాయ నమో నమః

21}పరిపోషితభక్తాయ పరభీతిహరాయ
భక్తసంఘమనోజ్భీష్టఫలదాయ నమో నమః

ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥ॐ⊰⊱ॐ♥

!!!!! Sree Sani ashTOttaraSatanaama stOtraM !!!!!

1}SanaiScharaaya SaaMtaaya sarvaabheeshTapradaayinae
SaraNyaaya varaeNyaaya sarvaeSaaya namO nama@h

2}saumyaaya suravaMdyaaya suralOkavihaariNae
sukhaasanOpavishTaaya suMdaraaya namO nama@h

3}ghanaaya ghanaroopaaya ghanaabharaNadhaariNae
ghanasaaravilaepaaya khadyOtaaya namO nama@h

4}maMdaaya maMdachaeshTaaya mahaneeyaguNaatmanae
martyapaavanapaadaaya mahaeSaaya namO nama@h

5}Chaayaaputraaya Sarvaaya SaratooNeeradhaariNae
charasthirasvabhaavaaya chaMchalaaya namO nama@h

6}neelavarNaaya nityaaya neelaaMjananibhaaya cha
neelaaMbaravibhooshaaya niSchalaaya namO nama@h

7}vaedyaaya vidhiroopaaya virOdhaadhaarabhoomayae
bhaedaaspadasvabhaavaaya vajradaehaaya tae nama@h

8}vairaagyadaaya veeraaya veetarOgabhayaaya cha
vipatparaMparaeSaaya viSvavaMdyaaya tae nama@h

9}gRdhnavaahaaya gooDhaaya koormaaMgaaya kuroopiNae
kutsitaaya guNaaDhyaaya gOcharaaya namO nama@h

10}avidyaamoolanaaSaaya vidyaajvidyaasvaroopiNae
aayushyakaaraNaayaajpaduddhartrae cha namO nama@h

11}vishNubhaktaaya vaSinae vividhaagamavaedinae
vidhistutyaaya vaMdyaaya viroopaakshaaya tae nama@h

12}varishThaaya garishThaaya vajraaMkuSadharaaya cha
varadaabhayahastaaya vaamanaaya namO nama@h

13}jyaeshThaapatneesamaetaaya SraeshThaaya mitabhaashiNae
kashTaughanaaSakaryaaya pushTidaaya namO nama@h

14}stutyaaya stOtragamyaaya bhaktivaSyaaya bhaanavae
bhaanuputraaya bhavyaaya paavanaaya namO nama@h

15}dhanurmaMDalasaMsthaaya dhanadaaya dhanushmatae
tanuprakaaSadaehaaya taamasaaya namO nama@h

16}aSaeshajanavaMdyaaya viSaeshaphaladaayinae
vaSeekRtajanaeSaaya paSoonaaMpatayae nama@h

17}khaecharaaya khagaeSaaya ghananeelaaMbaraaya cha
kaaThinyamaanasaayaajryagaNastutyaaya tae nama@h

18}neelachChatraaya nityaaya nirguNaaya guNaatmanae
niraamayaaya niMdyaaya vaMdaneeyaaya tae nama@h

19}dheeraaya divyadaehaaya deenaartiharaNaaya cha
dainyanaaSakaraayaajryajanagaNyaaya tae nama@h

20}krooraaya kroorachaeshTaaya kaamakrOdhakaraaya cha
kaLatraputraSatrutvakaaraNaaya namO nama@h

21}paripOshitabhaktaaya parabheetiharaaya
bhaktasaMghamanOjbheeshTaphaladaaya namO nama@h

Thursday, May 10, 2012

సంకల్పం

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్లో:::ఓం గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగి ణాం
నిధయే సర్వ విద్యానాం దక్షిణా మూర్తయే|


శ్లో:::వినాయకం గురుం భానుం బ్రహ్మ విష్ణు మహేస్వరాన్
సరస్వతీం ప్రణమ్యాదౌ సర్వ కార్యార్ధ సిద్ధయే|

శ్లో:::అభీప్సితార్ధ సిత్యర్థం పూజితో యస్సురైరపి
సర్వ విఘ్న చ్చిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః |

౩ సార్లు ఆచమనీయం చేయాలి

ఓం కేశవాయ స్వాహా----ఓంనారాయనాయ స్వాహా----ఓం మాధవాయ స్వాహా

చేతిని ప్రక్షాళన చేయాలి

1 .ఓంకేశావాయ నమః
2 .ఓం నారాయణాయనమః
3 .ఓం మాధవాయనమః
4 .ఓం గోవిందాయనమః
5 .ఓం విష్ణవేనమః
6 .ఓంవిష్ణవేనమః
7 .ఓం పురుశూత్తమాయనమః
8 .ఓంవామనాయనమః
9 .ఓం శ్రీధరాయనమః
10 .ఓం హృ షికేశాయనమః

ప్రాణాయామము|||

ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిహి శిరస్సు పరమాత్మా దేవతా హృదయం దైవీ గాయత్రీ
చందః ముఖము ప్రానాయామే వినియోగః ముక్కు

గాయత్రీ మంత్రము|||


ఓం భూహ్ ఓం భువః,ఓం సువః ,ఓంజనః .ఓంతపః ఓం సత్యం ,ఓం తత్సవితుర్వ రేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహి ,ధియో యోనః ప్రచో దయాత్.ఓం ఆపో జ్యోతీ రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భు వస్సువరోం
మమ- ఉపాత్త - దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్ధిస్య
శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం .

:::::సంకల్పము:::::

ఓం శుభాభ్యాం శుభ తిదౌ -శ్రీ మహా విష్ణో రాజ్ఞాయా - ప్రవర్తమానస్య - శోభన ముహూర్తే -
ఆధ్య బ్రాహ్మణ ద్వితీయ పరార్థే,శ్వేత వరాహకల్పే ,వైవస్వత మన్వంతరే - కలియుగే - ప్రధమపాదే -
జంబూద్వీపే - భరతవర్షే - భరతఖండే మేరోహ; దక్షిణ దిగ్భాగే - అస్మిన్ ,పుణ్య గృహే - వర్తమానే
వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ---- సంవత్సరే ---- ఆయనే ---- ఋతౌ----మాసే ----పక్శే ----తిథౌ
----వాసరా యుక్తాయాం ----శుభ నక్షత్ర ,శుభయోగ ----శుభకరణ ,ఏవంగుణ ----విశేషణ
విశిష్టాయాం ----శుభ థితౌ ,శ్రీమాన్ /శ్రీమతః ----గోత్రోద్బవస్య ----నామధేయస్య
సహకుటుంబానాం ,క్షేమ సిధ్యర్ధం ,విజయ ,ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృ ద్యర్థం ,ఇష్ట కామ్యార్థ ఫల
సిధ్యర్థం ,భూ మండలే , చరాచర ప్రాణ కోటీనాం ,క్షేమ సిత్యర్థం,శ్రీ మురళీకృష్ణ భగవాన్ ప్రీత్యర్థం
యావచ్చక్తి - ధ్యాన వాహనాది ,షోడ శోపచార పూజా మహం కరిష్యే .

గంట వాయిస్తూ

శ్లో:::ఆగమార్ధాంతు దేవానాం గమనార్ధాంతు రాక్షసాం
కురు ఘంటారవం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనమం ,

2 సార్లు రెండవ దీపం వెలిగిస్తూ

శ్లో::::భోదీప బ్రహ్మ రూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః
అతస్త్వాం స్థాప యామ్యధ్య మదజ్ఞాన మపాకురు

అక్షతలు వేయాలి|||


::::::కలశార్చన::::::

శ్లో::::కలసస్య ముఖే విష్ణుః కంరే రుద్రస్సమాశ్రితః
మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాత్రు గణా స్మృతాః

శ్లో::::కుక్షౌతు సాగరా స్సర్వే సప్త ద్వీపా వసుంధరా
ఋగ్వేదోద యజుర్వేదా సామవేదో అధర్వణ:


శ్లో::::అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలసాంబు స్సమాశ్రితాః
ఆయాంతు దేవ పూజార్ధం దురితక్షయ కారకాః

శ్లో::::గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు

శత్రువు, శ్లోకం,చాలామంది శత్రు భయంతో వణికిపోతుంటారు.
ఎప్పుడేం జరుగుతుందోనని బిక్కుబిక్కుమంటుంటారు.
అటువంటివారు ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని పఠిస్తే శత్రు భయం వదిలిపోతుందంటున్నారు పండితులు.

మనోజవంమారుత తుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసానమామి
జయత్యతిబలో రామోలక్ష్మణశ్చ మహాబలః
రాజాజయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః

అర్థఇత్వా పురీంలంకా మభివాద్యజ మైథిలీం
చాలామంది శత్రు భయంతో వణికిపోతుంటారు.
ఎప్పుడేం జరుగుతుందోనని బిక్కుబిక్కుమంటుంటారు.
అటువంటివారు ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని పఠిస్తే శత్రు భయం వదిలిపోతుందంటున్నారు పండితులు.

మనోజవంమారుత తుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసానమామి
జయత్యతిబలో రామోలక్ష్మణశ్చ మహాబలః
రాజాజయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః

అర్థఇత్వా పురీంలంకా మభివాద్యజ మైథిలీం
సముర్థార్థో గమష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం
శత్రువు, శ్లోకం, ఆంజనేయుడు
సముర్థార్థో గమష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం
శత్రువు, శ్లోకం, ఆంజనేయుడు

నిత్య పూజా విధానము

ఓమ్ శ్రీమాత్రేనమః

పూజా విధానము

1}:::ధ్యానమ్::

1}మహా దేవ నమస్తుభ్యం
సర్వకామార్థ సిద్దయే
ప్రసాదా త్తవ నిర్విఘ్నం
భవతా దిద మర్చనమ్
ధ్యానం సమర్ఫయామి ||

2}:::ఆవాహనమ్::

2}పరమేశ దయాసింధో
భవసమ్తాప వారక
స్వాగతం తే మహా దేవ
ఇహగచ్ఛ ప్రియంకర
ఆవాహనం సమర్పయామి||

3}:::ఆసనమ్::

3}మణిస్థగిత మాసనమ్
కల్పితం తే మహాదేవ
అధిరోహ స్థిరో భవ
ఆసనం స్మర్పయామి||

4}:::పాద్యమ్::

4}పాద ప్రక్షాళనాయ తే
భక్త్యార్పితం మహాదేవ,
కృపయా ప్రతి గృహ్యతామ్
పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి.||

5}:::ఆర్ఘ్యమ్::

5}సర్వతీర్థాంబు దీయతే
ఆర్ఘ్య రూపేణ ద్జేవేశ
స్వికురుష్వ కృపాకర
ఆర్ఘ్య్యం సమర్పయామి||

6}:::ఆచమనమ్::

6}గంగాది సర్వతీర్థే భ్యో
భక్త్యా సంపాదితం పయః
పూర్వ మాచమనం కృత్వా విశుద్దో భవ పావన
ఆచమనీయం సమర్పయామి||

7}:::మధుపర్కమ్::

7}దధ్నా మధు చ సంయుజ్య
అనీతం ప్రీతి దాయకమ్
మధుపర్కం గృహాణేదం,
దేవ సర్వ శుభంకర
మధుపర్కం సమర్పయామి||

8}:::పంచామృత స్నానమ్:::

8}మధ్వాజ్య దధి సంయుక్తం,
శర్కరా క్షీర సంయుతమ్
పంచామృతం సమానీతం,
నారికేళాంబు స్నాయతామ్
పంచాంమృత స్నానం సమర్పయామి||

9}:::శుద్ధోదక స్నానమ్:::

9}గంగాది సర్వ తీర్థే భ్య
స్సమానీతం శుభం జలమ్
స్నానార్థం తవ సద్బక్త్యా:
స్నాతు మర్హసి పావన!
శుద్దోదక స్నానం సమర్పయామి||

10}:::వస్త్రమ్:::

10}వస్త్రద్వయం దశాయుక్తం
స్వర్నతంతు వినిర్మితమ్
అచ్ఛాదనాయ తే దత్తం
దేవ దేవ ప్రగృహ్యతామ్
వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

11}:::ఉపవీతమ్:::

11}త్రివృతం వేదపాఠస్య
దీక్షాగంభ ప్రసూచకమ్
యజ్ఞసూత్రం గృహాణేదం
వృద్దికృత్తేజ ఆయుషు
యజ్ఞో పవీతం సమర్పయామి||

12}:::సింధూరమ్:::

12}సింధూరం ధాతు నిష్పన్నం
రక్తం శోభా వివర్ధకమ్
గృహ్యతాం దేవదేవేశ
గ్రహారిష్ట నివారకమ్
సింధూర లేపనం సమర్పయామి||

13}:::గంధమ్:::

13}చందనం సీతలం దివ్యం
పాటిరేణ సుగంధితమ్
విలేపనాయ తే దత్తం
దేవ తాప నివాకరమ్
దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి||

14}:::అక్షతలు:::

14}గంధస్యోపరి దేవేశ
అలంకారార్థ మర్పితా.
శాలీయా నక్షతాన్ దివ్యాన్
స్వికురుష్య సురోత్తమ
గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం
హరిద్రాక్షతా సమర్పయామి||

15}:::పుష్పమ్:::

15}కుందమందార పద్మాని
చంపకా శోక మాలతీ
సువర్ణాని చ పుష్పాణి
ప్రదత్తాని ప్రగృహ్యతామ్
పుష్పం సమర్పయామి||

16}:::దూపం:::

16}వనస్పత్యుద్భవం దివ్యం
నానా గంథైస్సు సంయుతమ్
దాస్యామి గుగ్గులం ధూపం
భక్త్యా తే ప్రతి గృహ్యతామ్
ధూప మా ఘ్రాపయామి||

17}:::దీపమ్:::

17}వర్తి త్రయాత్మకం దీపం
ఘృతం పూరణం స్వలంకృతమ్
వహ్నినా యోజితం దేవ
దీయతే జ్ఞాన నాశకమ్
దీపం దర్శయామి||

18}:::నైవేద్యమ్:::

18}కదళీ నారికేళాది
ఫల యజ్మధురం శుచి
చతుర్విధాన్న సంయుక్తం
నైవేద్యం దేవ భుజ్యతామ్
నైవేద్యం సమర్పయామి||

19}:::శుద్దాచమనియమ్:::

19}పాణీ పాదౌ చప్రక్షాళ్య
సుస్థితాయ శుభాయ తే
ఉత్తరాచమనం దేత్తం
స్వీకురుష్వాఘ నాశన||

20}:::తాంబూలమ్:::

20}నాగవల్లీ దళోపేతా
ముక్తా చూర్ణ సమన్వితా
కర్పూర వీటికా దేవ
దీయతే చర్వనం కురు
తాంబూలం సమర్పయామి||

21}:::నీరాజనమ్:::

21}తిమిర నాశనము
నీరాజనం గృహాణేదం
కర్పూర జ్యోతి సంయుతమ్
ఆనంద మహాదేవ
అజ్ఞాన తిమి రావహమ్
నీరాజనం సమర్పయామి||

{{{ పూజా విధానము సంపూర్ణం }}}

Tuesday, May 8, 2012

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశత నామావళి


శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశత నామావళి

1::: ఓం నరసింహాయ నమ:
2::: ఓం మహాసింహాయ నమ:
3::: ఓం దివ్యసింహాయ నమ:
4::: ఓం మహాబలాయ నమ:
5::: ఓం ఉగ్రసింహాయ నమ:
6::: ఓం మహాదేవాయ నమ:
7::: ఓం ఉపేంద్రాయ నమ:
8::: ఓం అగ్నిలోచనాయ నమ:
9::: ఓం రౌద్రాయ నమ:
10:: ఓం శౌరాయ నమ:
11:: ఓం మహావీరాయ నమ:
12:: ఓం సువిక్రమ పరాక్రమాయ నమ:
13:: ఓం హరికోలాహలాయ నమ:
14:: ఓం చక్రీణే నమ:
15:: ఓం విజయాయ నమ:
16:: ఓం జయాయ నమ:
17:: ఓం అవ్యయాయ నమ:
18:: ఓం దైత్యాంతకాయ నమ:
19:: ఓం పరబ్రహ్మణే నమ:
20:: ఓం అఘోరాయ నమ:
21:: ఓం ఘోరవిక్రమాయ నమ:
22:: ఓం జ్వాలాముఖాయ నమ:
23:: ఓం జ్వాలామాలినే నమ:
24:: ఓం మహాజ్వాలాయ నమ:
25:: ఓం మహాప్రభవే నమ:
26: ఓం నిటలాక్షాయ నమ:
27:: ఓం మహాస్రాక్షాయ నమ:
28:: ఓం దుర్నిరీక్షాయ నమ:
29:: ఓం ప్రతాపనాయ నమ:
30:: ఓం మహాదంష్ట్రాయుధాయ నమ:
31:: ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమ:
32:: ఓం హిరణ్యక నిషూదనాయ నమ:
33:: ఓం చండకోపినే నమ:
34:: ఓం సురారిఘ్నాయ నమ:
35:: ఓం సతార్తిఘ్నాయ నమ:
36:: ఓం సదాశివాయ నమ:
37:: ఓం గుణభద్రాయ నమ:
38:: ఓం మహాభద్రాయ నమ:
39:: ఓం బలభద్రాయ నమ:
40:: ఓం సుభద్రాయ నమ:
41:: ఓం కారణాయ నమ:
42:: ఓం వికారణాయ నమ:
43:: ఓం వికర్త్రే నమ:
44:: ఓం సర్వకర్త్రుకాయ నమ:
45:: ఓం భైరవాడంబరాయ నమ:
46:: ఓం దివ్యాయ నమ:
47:: ఓం అవమ్యాయ నమ:
48:: ఓం సర్వ శతృజితే నమ:
49:: ఓం అమోఘాస్త్రాయ నమ:
50:: ఓం శస్త్రధరాయ నమ:
51:: ఓం హవ్యకూటాయ నమ:
52:: ఓం సురేశ్వరాయ నమ:
53:: ఓం సహస్రబాహవే నమ:
54:: ఓం వజ్రనఖాయ నమ:
55:: ఓం సర్వసిద్ధాయ నమ:
56:: ఓం జనార్ధనాయ నమ:
57:: ఓం అనంతాయ నమ:
58:: ఓం భగవతే నమ:
59:: ఓం స్థూలాయ నమ:
60:: ఓం అగమ్యాయ నమ:
61:: ఓం పరాపరాయ నమ:
62:: ఓం సర్వమంత్రైకరూపాయ నమ:
63:; ఓం సర్వమంత్ర విదారణాయ నమ:
64:; ఓం అవ్యయాయ నమ:
65:: ఓం పరమానందాయ నమ:
66:: ఓం కాలజితే నమ:
67:: ఓం ఖగవాహనాయ నమ:
68:: ఓం భక్తాతివత్సలాయ నమ:
69:: ఓం అవ్యక్తాయ నమ:
70:: ఓం సువ్యక్తాయ నమ:
71:: ఓం సులభాయ నమ:
72:: ఓం శుచయే నమ:
73:: ఓం లోకైకనాయకాయ నమ:
74:: ఓం సర్వాయ నమ:
75:: ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమ:
76:; ఓం ధీరాయ నమ:
77:; ఓం తారాయ నమ:
78:; ఓం సర్వజ్ఞాయ నమ:
79:; ఓం భీమాయ నమ:
80:: ఓం భీమ పరాక్రమాయ నమ:
81:: ఓం దేవప్రయాయ నమ:
82:: ఓం సుతాయ నమ:
83:: ఓం పూజ్యాయ నమ:
84:: ఓం భవహృతే నమ:
85:: ఓం పరమేశ్వరాయ నమ:
86:: ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమ:
87:: ఓం శ్రీవాసాయ నమ:
88:: ఓం విభవే నమ:
89:: ఓం సంకర్షణాయ నమ:
90:: ఓం ప్రభవే నమ:
91:; ఓం త్రివిక్రమాయ నమ:
92:; ఓం త్రిలోకాత్మనే నమ:
93:: ఓం కాలాయ నమ:
94:: ఓం సర్వేశ్వరేశ్వరాయ నమ:
95:; ఓం విశ్వంభరాయ నమ:
96:; ఓం స్థిరాభాయ నమ:
97:; ఓం అచ్యుతాయ నమ:
98:: ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
99:: ఓం అధోక్షజాయ నమ:
100: ఓం అక్షయాయ నమ:
101: ఓం సేవ్యాయ నమ:
102: ఓం వనమాలినే నమ:
103: ఓం ప్రకంపనాయ నమ:
104: ఓం గురవే నమ:
105: ఓం లోకగురవే నమ:
106: ఓం స్రష్టే నమ:
107: ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమ:
108: ఓం పరాయణాయ నమ:

|| ఇతి శ్రీ నరసింహ అష్టోత్తరశత నామావళి సంపూర్ణం ||

•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★

Sree nRsiMha ashTOttaraSata naamaavaLi

1::: OM narasiMhaaya nama:
2::: OM mahaasiMhaaya nama:
3::: OM divyasiMhaaya nama:
4::: OM mahaabalaaya nama:
5::: OM ugrasiMhaaya nama:
6::: OM mahaadaevaaya nama:
7::: OM upaeMdraaya nama:
8::: OM agnilOchanaaya nama:
9::: OM raudraaya nama:
10:: OM Sauraaya nama:
11:: OM mahaaveeraaya nama:
12:: OM suvikrama paraakramaaya nama:
13:: OM harikOlaahalaaya nama:
14:: OM chakreeNae nama:
15:: OM vijayaaya nama:
16:: OM jayaaya nama:
17:: OM avyayaaya nama:
18:: OM daityaaMtakaaya nama:
19:: OM parabrahmaNae nama:
20:: OM aghOraaya nama:
21:: OM ghOravikramaaya nama:
22:: OM jvaalaamukhaaya nama:
23:: OM jvaalaamaalinae nama:
24:: OM mahaajvaalaaya nama:
25:: OM mahaaprabhavae nama:
26: OM niTalaakshaaya nama:
27:: OM mahaasraakshaaya nama:
28:: OM durnireekshaaya nama:
29:: OM prataapanaaya nama:
30:: OM mahaadaMshTraayudhaaya nama:
31:: OM praaj~naaya nama:
32:: OM hiraNyaka nishoodanaaya nama:
33:: OM chaMDakOpinae nama:
34:: OM suraarighnaaya nama:
35:: OM sataartighnaaya nama:
36:: OM sadaaSivaaya nama:
37:: OM guNabhadraaya nama:
38:: OM mahaabhadraaya nama:
39:: OM balabhadraaya nama:
40:: OM subhadraaya nama:
41:: OM kaaraNaaya nama:
42:: OM vikaaraNaaya nama:
43:: OM vikartrae nama:
44:: OM sarvakartrukaaya nama:
45:: OM bhairavaaDaMbaraaya nama:
46:: OM divyaaya nama:
47:: OM avamyaaya nama:
48:: OM sarva SatRjitae nama:
49:: OM amOghaastraaya nama:
50:: OM Sastradharaaya nama:
51:: OM havyakooTaaya nama:
52:: OM suraeSvaraaya nama:
53:: OM sahasrabaahavae nama:
54:: OM vajranakhaaya nama:
55:: OM sarvasiddhaaya nama:
56:: OM janaardhanaaya nama:
57:: OM anaMtaaya nama:
58:: OM bhagavatae nama:
59:: OM sthoolaaya nama:
60:: OM agamyaaya nama:
61:: OM paraaparaaya nama:
62:: OM sarvamaMtraikaroopaaya nama:
63:; OM sarvamaMtra vidaaraNaaya nama:
64:; OM avyayaaya nama:
65:: OM paramaanaMdaaya nama:
66:: OM kaalajitae nama:
67:: OM khagavaahanaaya nama:
68:: OM bhaktaativatsalaaya nama:
69:: OM avyaktaaya nama:
70:: OM suvyaktaaya nama:
71:: OM sulabhaaya nama:
72:: OM Suchayae nama:
73:: OM lOkaikanaayakaaya nama:
74:: OM sarvaaya nama:
75:: OM SaraNaagatavatsalaaya nama:
76:; OM dheeraaya nama:
77:; OM taaraaya nama:
78:; OM sarvaj~naaya nama:
79:; OM bheemaaya nama:
80:: OM bheema paraakramaaya nama:
81:: OM daevaprayaaya nama:
82:: OM sutaaya nama:
83:: OM poojyaaya nama:
84:: OM bhavahRtae nama:
85:: OM paramaeSvaraaya nama:
86:: OM Sreevatsavakshasae nama:
87:: OM Sreevaasaaya nama:
88:: OM vibhavae nama:
89:: OM saMkarshaNaaya nama:
90:: OM prabhavae nama:
91:; OM trivikramaaya nama:
92:; OM trilOkaatmanae nama:
93:: OM kaalaaya nama:
94:: OM sarvaeSvaraeSvaraaya nama:
95:; OM viSvaMbharaaya nama:
96:; OM sthiraabhaaya nama:
97:; OM achyutaaya nama:
98:: OM purushOttamaaya nama:
99:: OM adhOkshajaaya nama:
100: OM akshayaaya nama:
101: OM saevyaaya nama:
102: OM vanamaalinae nama:
103: OM prakaMpanaaya nama:
104: OM guravae nama:
105: OM lOkaguravae nama:
106: OM srashTae nama:
107: OM parasmaijyOtishae nama:
108: OM paraayaNaaya nama:

|| iti Sree narasiMha ashTOttaraSata naamaavaLi saMpoorNaM ||

Sunday, May 6, 2012

శ్రీస్తవం స్తోత్రం
శ్రీస్తవం స్తోత్రం

శ్రీవత్సచిహ్న మిశ్రేభ్యో నమ ఉక్తిమధీమహే
యదుక్తయస్త్రయీ కణ్ఠే యాన్తి మంగలసూత్రతామ్

1}స్వస్తి శ్రీర్దిశతాదశేషజగతాం సర్గోపసర్గ స్థితీః
స్వర్గం దుర్గతీం అపవర్గికపదం సర్వం చ కుర్వన్ హరిః
యస్యా వీక్ష్య ముఖం తదింగిత పరాధీనో విధత్తేఖిలం
క్రీడేయుం ఖలు నాన్యథాస్య రసదా సాదైకరస్యాత్తయా
(1-శ్రీస్తవం)


2}హే శ్రీర్దేవి! సమస్త లోక జననీమ్ త్వామ్ స్తోతుమీహామహే
యుక్తామ్ భావయ భారతీమ్ ప్రగుణయ ప్రేమ ప్రధానామ్ ధియమ్
భక్తిమ్ భందయ నందయా శ్రిత మిమమ్ దాసమ్ జనమ్ తావకమ్
లక్ష్యమ్ లక్ష్మి! కటాక్ష వీచి విస్రుతేతేస్తే స్యామచ అమీవయం
(శ్రీస్తవం-2)


3}స్తోత్రమ్ నామ కిమామనంతి కవయో యద్యన్యదీయాన్ గుణాన్
అన్యత్ర త్వసతోధిరోప్య ఫణితిః సాతర్హి వంధ్యాత్వయి
సమ్యక్సత్యగుణాభివర్ణమథో బ్రూయుః కథమ్ తద్రుశీ
వాగ్వాచస్పతినాపి శక్యరచనా త్వత్సదుర్గుణార్ణోనిధౌ
(శ్రీస్తవం-3)


4}యే వాచమ్ మనసామ్ చ దుర్గ్రహతయా ఖ్యాతా గుణాస్తావకాస్తాన్
ఏవ ప్రతి సామ్బుజిహ్వముదితా హై! మామికా భారతీ
హస్యమ్ తత్తు న మన్మహే న హి చకోర్యేకాఖిలామ్ చంద్రికామ్
నాలమ్ పాతు మితు ప్రగ్రుహ్య రసనామాసీత సత్యామ్ త్రుషి
(శ్రీస్తవం-4)


5}క్షోదీయానపి దుష్టబుద్ధిరపి నిస్స్నేహోప్యనీహోపితే
కీర్తిమ్ దేవి! లిహన్నహమ్ న చ బిభేమ్యఞో న జిహ్రేమి చ
దుష్యేత్సా తు న తావతా న హి శునా లీఢాపి భాగీరథీ
దుష్యేచ్ఛవాపి న లజ్జతే న చ బిభేత్యార్తిస్తు శామ్యేచ్ఛునః
(శ్రీస్తవం-5)


6}ఐశ్వర్యమ్ మహదేవ వాల్పమథవా ద్రుశ్యేత పుమ్సామ్ హి
యత్తల్లక్ష్మ్యాః సముదీక్షణాత్తవ యతస్సార్వత్రికమ్ వర్తతే
తేనైన్తేన న విస్మయేమహి జగన్నాథోపి నారాయణో
ధన్యమ్మన్యత ఈక్షణాత్తవ యతస్స్వాత్మానమాత్మేశ్వరః
(శ్రీస్తవం- 6)


7}ఐశ్వర్యమ్ యదశేషపుమ్సి యదిదమ్ సౌన్దర్యలావణ్యయో
రూపమ్ యచ్చ హి మంగలమ్ కిమపి యత్-లోకే సదిత్యుచ్యతే
తత్సర్వమ్ త్వధీనమేవ యదతః శ్రీరిత్యభేదేన వా
యద్వా శ్రీమదితీద్రుశేన వచసా దేవి! ప్రథామశ్నుతే
(శ్రీస్తవం-7)


8}దేవి! త్వన్మహిమావధిర్న హరిణా నాపిత్వయా ఞాయతే
యద్యప్యేవమథాపి నైవ యువయోస్సర్వఞతా హీయతే
యన్నాస్త్యేవ తదఞతామనుగుణామ్ సర్వఞతాయా
విదువ్యోర్మామ్భోజమిధన్తయా ఖిల విదన్ భ్రాన్తోయమిత్యుచ్యతే
(శ్రీస్తవం-8)

9}లోకే వనస్పతి బ్రుహస్పతి తారతమ్యమ్
యస్యాః ప్రసాదపరిణామముదాహరన్తి
సా భారతీ భగవతీ తు యదీయదాసీ
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః
(శ్రీస్తవం-9)

10}యస్యాః కటాక్ష మ్రుదువీక్షణ దీక్షణేన
సద్యస్సముల్లసిత పల్లవముల్లలాస
విశ్వమ్ విపర్యయ సముత్థవిపర్యయమ్ ప్రాక్
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః
(శ్రీస్తవం-10)

11}యస్యాః కటాక్ష వీక్షాక్షణలక్షమ్ లక్షితా మహేశాస్స్యుః
శ్రీరఙ్గరాజమహిషీ సా మామపి వీక్షతామ్ లక్ష్మీః
(శ్రీస్తవం-11)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SreestavaMstOtram

Sreevatsachihna miSraebhyO nama uktimadheemahae
yaduktayastrayee kaNThae yaanti maMgalasootrataam^

1}svasti SreerdiSataadaSaeshajagataaM sargOpasarga sthitee@h
svargaM durgateeM apavargikapadaM sarvaM cha kurvan^ hari@h
yasyaa veekshya mukhaM tadiMgita paraadheenO vidhattaekhilaM
kreeDaeyuM khalu naanyathaasya rasadaa saadaikarasyaattayaa
(1-SreestavaM)


2}hae Sreerdaevi! samasta lOka jananeem^ tvaam^ stOtumeehaamahae
yuktaam^ bhaavaya bhaarateem^ praguNaya praema pradhaanaam^ dhiyam^
bhaktim^ bhaMdaya naMdayaa Srita mimam^ daasam^ janam^ taavakam^
lakshyam^ lakshmi! kaTaaksha veechi visrutaetaestae syaamacha ameevayaM
(SreestavaM-2)


3}stOtram^ naama kimaamanaMti kavayO yadyanyadeeyaan^ guNaan^
anyatra tvasatOdhirOpya phaNiti@h saatarhi vaMdhyaatvayi
samyaksatyaguNaabhivarNamathO brooyu@h katham^ tadruSee
vaagvaachaspatinaapi Sakyarachanaa tvatsadurguNaarNOnidhau
(SreestavaM-3)


4}yae vaacham^ manasaam^ cha durgrahatayaa khyaataa guNaastaavakaastaan^
aeva prati saambujihvamuditaa hai! maamikaa bhaaratee
hasyam^ tattu na manmahae na hi chakOryaekaakhilaam^ chaMdrikaam^
naalam^ paatu mitu pragruhya rasanaamaaseeta satyaam^ trushi
(SreestavaM-4)


5}kshOdeeyaanapi dushTabuddhirapi nissnaehOpyaneehOpitae
keertim^ daevi! lihannaham^ na cha bibhaemya~nO na jihraemi cha
dushyaetsaa tu na taavataa na hi Sunaa leeDhaapi bhaageerathee
dushyaechChavaapi na lajjatae na cha bibhaetyaartistu SaamyaechChuna@h
(SreestavaM-5)


6}aiSvaryam^ mahadaeva vaalpamathavaa druSyaeta pumsaam^ hi
yattallakshmyaa@h samudeekshaNaattava yatassaarvatrikam^ vartatae
taenaintaena na vismayaemahi jagannaathOpi naaraayaNO
dhanyammanyata eekshaNaattava yatassvaatmaanamaatmaeSvara@h
(SreestavaM- 6)


7}aiSvaryam^ yadaSaeshapumsi yadidam^ saundaryalaavaNyayO
roopam^ yachcha hi maMgalam^ kimapi yat^-lOkae sadityuchyatae
tatsarvam^ tvadheenamaeva yadata@h Sreerityabhaedaena vaa
yadvaa SreemaditeedruSaena vachasaa daevi! prathaamaSnutae
(SreestavaM-7)


8}daevi! tvanmahimaavadhirna hariNaa naapitvayaa ~naayatae
yadyapyaevamathaapi naiva yuvayOssarva~nataa heeyatae
yannaastyaeva tada~nataamanuguNaam^ sarva~nataayaa
viduvyOrmaambhOjamidhantayaa khila vidan^ bhraantOyamityuchyatae
(SreestavaM-8)

9}lOkae vanaspati bruhaspati taaratamyam^
yasyaa@h prasaadapariNaamamudaaharanti
saa bhaaratee bhagavatee tu yadeeyadaasee
taam^ daevadaevamahisheem^ SriyamaaSrayaama@h
(SreestavaM-9)

10}yasyaa@h kaTaaksha mruduveekshaNa deekshaNaena
sadyassamullasita pallavamullalaasa
viSvam^ viparyaya samutthaviparyayam^ praak^
taam^ daevadaevamahisheem^ SriyamaaSrayaama@h
(SreestavaM-10)

11}yasyaa@h kaTaaksha veekshaakshaNalaksham^ lakshitaa mahaeSaassyu@h
Sreera~mgaraajamahishee saa maamapi veekshataam^ lakshmee@h
(SreestavaM-11)

Kanda shashti kavasam
twaralo lyrics vestaanu


Kanda Shasti Kavasam is composed by Devaraya Swamigal. This is a rare and valuable treasure that helps one to be successful in day-to-day life.

In Kanda Sasti Kavacam the author prays to Lord Muruga to shower His grace. It is certain that by regular chanting of this kavacam all the predicaments of life are resolved. People without children will enjoy .. Prosperity and plenty will abound. Peace will prevail at home. The devotee who reads it will enjoy every good fortune under the sun. As a warrior going to battle puts on armour to protect himself, the Kanda Sasti Kavacam also helps one to be safe in day-to-day life."

A few words about Sashti

Sashti is the day the Lord Subramanya defeated the demon Soorapadma and saved the Earth from his evils. When the devas couldn't tolerate the evil doings of this demon, they approached the younger son of Lord Shiva and Parvati. The kind Lord went on a war against Soorapadman. The war was waged for six days, at the end of which the Lord vanquished the asura. He threw his weapon at him and Soorapadman was split into two halves. One half became a peacock, which He took as His vaahana. The other became a cock and was transformed into his flag.

The devas, who were tormented by Soorapadman, rejoiced - they praised the Lord and prayed to him for six days. Devotees usually narrate the kanda sashti kavacham, during this period. Whoever fasts for these six days of Skanda Sashti and prays to Lord Muruga steadfastly, it is said that they would get the blessings of Lord Muruga. Those who are unable to fast for a whole day for a six-day duration, can eat just one meal during this period.

Kural Venpa ... Prayer

Thuthiporkku val vinai pom, thunbam pom
Nenjil pathiporkku selvam palithu kadithongum
Nishtayum kaikoodum
Nimalar Arul kanthar sashti kavacham thanai
The sufferings great will vanish for those who pray,
The riches will increase for those who paste it in their mind,
All penance will surely bear fruit,
By this Sashti Kavacham written by the grace of God.

Kaappu ... Protection

amarar idar theera amaram purintha
kumaranadi nenjeh kuri.

Mind, oh mine, meditate
On the feet of that Young God,
Who waged the war,
To end the problems of devas, great.

The Kavacham .. Armour

sashtiyai nokka saravana bavanaar
sishtarukku uthavum sengkathir velon
paatham irandil panmani sathangai
geetham paada kinkini yaada
maiya nadam seiyum mayil vahananaar (5)


Kayil velal ennai kakavendru uvandu
Vara vara vela yuthanar varuga
varuga varuga miyoloan varuga
Indiran mudhala Endisai potra
mandira vadivel varuga varuga (10)

Welcome to thee Oh, Lord,
Who rides on the peacock,
Who comes to help his devotees,
Who comes accompanied by sweet songs,
Who comes with pleasing sound of ringing anklets,
Made by numerous bells tied to your feet.
And I pray Lord Saravana Bhava,
To bless this poem on Sashti.

vaasavan maruhaa varuha varuha
nesak kuramahal ninaivon varuha
aarumuham padaitha aiyaa varuha
neeridum velavan nitham varuha
sirahiri velavan seekkiram varuha (15)

Come, come son in law of Indra,
Come darling of the lady of mountain,
Come my master who has six faces,
Come daily he who holds the Vel*,
And who applies the ash,
Come with speed, Oh Lord of Sira Mountain,
Come with speed, Of holder of the Vel.

saravana bavanaar saduthiyil varuha
rahana bavasa ra ra ra ra ra ra ra
rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri
vinabava sarahana veeraa namo nama
nibava sarahana nira nira nirena (20)

Oh Lord Saravana bhava, Come with speed,
rahana bavasa ra ra ra ra ra ra ra
rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri
vinabava sarahana,
Salutations and salutations to the great hero,
nibava sarahana nira, nira, nirena

(Some words are reproduced, because they are the interplay of the letters that make “Saravana Bhava” written in Tamil and have been added to make the verse musical. They may have hidden meaning, which this translator is not aware of).

vasara hanabava varuha varuha
asurar kudi kedutha aiyaa varuha
yennai yaalum ilaiyon kaiyil
pannirendu aayutham paasaan gusamum
parantha vizhihal pannirandu ilanga (25)

Come, come friend who lives within me,
Come lord who spoiled the lives of Asuras,
Come with the wide open twelve graceful eyes,
Come with weapons and pasa and angusa in your twelve hands,
Come, Oh young lord, who rules over me.

(Pasa is the rope and Angusa is a weapon to control).

virainthu yenaik kaakka velon varuha
aiyum kiliyum adaivudan sauvum
uyyoli sauvum uyiraiyum kiliyum
kiliyum sauvum kilaroli yaiyum
nilai petrenmun nithamum olirum (30)

Come Oh, Lord of Vel to protect me fast,
Let Aaim, Klim and Saum which reach to you,
The Saum with its brilliant light,
The Klim which is like the soul,
And Klim, Saum and the sweet sounding Aaim,
Stand and shine before me.

(Aaim, Klim and Saum form the part of the Bhija manthra (seed invocation) that denotes Lord Skanda).

shanmuhan neeyum thaniyoli yovvum
kundaliyaam siva guhan thinam varuha
aaru muhamum animudi aarum
neeridu netriyum neenda puruvamum
panniru kannum pavalach chevvaayum (35)

Come Oh, Six headed one,
With your brilliant light,
Come daily without fail, great Lord,
Who has attained the Kundalini,
And come with thine six faces with six crowns,
With holy ash applied on your forehead,
With your long eye brows,
And with your twelve eyes and coral like mouth.

(Kundalani is the thousand-petal lotus in the bottom of the brain. It is believed that on opening it, all knowledge will automatically be yours).

nanneri netriyil navamanich chuttiyum
eeraaru seviyil ilahu kundalamum
aariru thinpuyathu azhahiya maarbil
palboo shanamum pathakkamum tharithu
nanmanipoonda navarathna maalaiyum (40)

Come Oh Lord,
With decorations of nine gems in your forehead,
With pretty ear rings shining in your twelve ears,
With several ornaments and pendant shining.
In thine, handsome trunk with twelve arms,
And with the garland of nine gems inlaid with precious stones.

muppuri noolum muthani maarbum
sepppazhahudaiya thiruvayir unthiyum
thuvanda marungil sudaroli pattum
navarathnam pathitha nartchee raavum
iru thodai azhagum enai muzhanthalum

Come Oh Lord,
With the holy three stringed thread,
With your chest decorated with pearls,
With your very pretty abdomen which has been praised,
With silken sash and girdle around your waist,
And with nine gems chain adorning your silken robes,
with the beauty of the two thighs and adjoining knees,

thiruvadi yathanil silamboli muzhanga
seha gana seha gana seha gana segana
moga moga moga moga moga moga mogana
naha naha naha naha naha naha nahena
digu kuna digu digu digu kuna diguna (50)

ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri
du du du du du du du du du du du du du du du
dagu dagu digu digu dangu dingugu
vinthu vinthu mayilon vinthu

Come Oh Lord,
With anklets in thine holy feet,
Which make jingling sounds, like,
seha gana seha gana seha gana segana
moga moga moga moga moga moga mogana
naha naha naha naha naha naha nahena
digu kuna digu digu digu kuna diguna

ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri
du du du du du du du du du du du du du du du
dagu dagu digu digu dangu dingugu
Oh Lord who rides the peacock, come quickly.

munthu munthu muruhavel munthu
yenthanai yaalum yehraha selva
mainthan vehndum varamahizhnth thuthavum
laalaa laalaa laalaa vehshamum
leelaa leelaa leelaa vinothanendru (60)

Rush Oh rush, my Lord who has the Vel,
Oh Lord of Swami Malai*, who rules over me,
Who is so prettily dressed,
And who is so playful.
Grant this boon with smile to your son,

unthiru vadiyai uruthi yendrennum
yen thalai vaithun yinaiyadi kaaka
yennuyirk uyiraam iraivan kaaka
panniru vizhiyaal baalanaik kaaka
adiyen vathanam azhahuvel kaaka (65)

Please save me, who has firm faith in thine feet,
And who has placed his head on your feet,
Oh God who is my soul of souls protect,
Please protect this child with your twelve eyes,
Let your pretty Vel protect my face.

podipunai netriyaip punithavel kaaka
kathirvel irandu kanninaik kaaka
vithisevi irandum velavar kaaka
naasihal irandum nalvel kaaka
pesiya vaaythanai peruvel kaaka (70)

Let your pure Vel protect my ash adorned forehead
Let your shining Vel protect my two eyes,
Let he holds the Vel protect my two ears,
Let your good Vel protect my two nostrils,
Let your great Vel protect the mouth, which speaks.

muppathirupal munaivel kaaka
seppiya naavai sevvel kaaka
kannam irandum kathirvel kaaka
yennilang kazhuthai iniyavel kaaka
maarbai irathna vadivel kaaka (75)

Let your sharp Vel protect my thirty-two teeth,
Let your perfect Vel protect my tongue, which tells,
Let your shining Vel protect my two cheeks,
Let your sweet Vel protect my tender neck,
Let your gem studded Vel protect my chest.

serila mulaimaar thiruvel kaaka
vadivel iruthol valamberak kaaka
pidarihal irandum peruvel kaaka
azhahudan muthuhai arulvel kaaka
pazhu pathinaarum paruvel kaaka (80)

Let your holy Vel protect my chest,
Let your straight Vel protect my two shoulders,
Let your great Vel protect my two napes,
Let your graceful Vel protect my back,
Let your youthful Vel protect my sixteen ribs.

vetrivel vayitrai vilangave kaaka
sitridai azhahura sevvel kaaka
naanaam kayitrai nalvel kaaka
aan penn kurihalai ayilvel kaaka
pittam irandum peruvel kaaka (85)

Let your victorious Vel protect my abdomen,
Let your pretty Vel protect my thin waist,
Let your good Vel protect my waist thread,
Let your pretty Vel protect the reproductive organs,
Let your big Vel protect my two kidneys.

vattak kuthathai valvel kaaka
panai thodai irandum paruvel kaaka
kanaikaal muzhanthaal kathirvel kaaka
aiviral adiyinai arulvel kaaka
kaihal irandum karunaivel kaaka (90)

Let your big Vel protect my round colon,
Let your heavy Vel protect my two thighs,
Let your bright Vel protect the two knees and calves,
Let your graceful Vel protect my two feet,
Let your merciful Vel protect my two hands.

munkai irandum muranvel kaaka
pinkai irandum pinnaval irukka
naavil sarasvathi natrunai yaaha
naabik kamalam nalvel kakka
muppaal naadiyai munaivel kaaka (95)

Let your strong Vel protect my two forearms,
Let Goddess Lakshmi reside in my arms,
Let Goddess of knowledge reside in my tongue,
Let your good Vel protect my belly button.
Let your sharp Vel protect the three nerve currents.

yeppozhuthum yenai yethirvel kaaka
adiyen vasanam asaivula neram
kaduhave vanthu kanahavel kaaka
varum pahal thannil vachravel kaaka
arai irul thannil anaiyavel kaaka (100)

Let your great Vel always protect me,
Let your golden Vel come fast,
To protect me as long as I am alive,
Let your diamond Vel protect me in day time,
Let your glittering Vel protect me in darkness.

yemathil saamathil yethirvel kaaka
thaamatham neeki chathurvel kaaka
kaaka kaaka kanahavel kaaka
noaka noaka nodiyil noaka
thaakka thaakka thadaiyara thaakka (105)

Let his flowing Vel protect me all the sections of the night,
Let his craft Vel protect me from delays,
Let the golden Vel protect and protect,
Let it be seen quickly and quickly,
Let it strike and strike and remove all my problems.

paarka paarka paavam podipada
billi soonyam perumpahai ahala
valla bootham valaashtihap peihal
allal paduthum adangaa muniyum
pillaihal thinnum puzhakadai muniyum (110)
kollivaayp peihalum kuralaip peihalum
penkalai thodarum bramaraa chatharum
adiyanaik kandaal alari kalangida.

Please see and see that my sins are powdered,
Let the black magic and great enmity go away,
Let great devils and those who shake their tails,
Let the uncontrollable Muni, which creates problems,
Let the back yard Muni which eats babies,
Let the ghosts with fire in their mouth,
Let the ghosts which steal my speech,
And let the Brahma Rakshasas which follow ladies,
Run away screaming when they see me.

(Muni is an evil spirit in Tamil Nadu. It also indicates a sage in a different context).

irisi kaatteri ithunba senaiyum
yellilum iruttilum yethirpadum mannarum (115)
kana pusai kollum kaaliyodu anaivarum
vittaan gaararum migu pala peihalum
thandiyak kaararum sandaalar halum
yen peyar sollavum idi vizhunthodida.

Let the Irusi Katteri and Idumba sena,
Let Mannar who is seen every where in the night
Let Kali and all others, who kill us on meeting,
Let Vittan Karar and other ghosts and devils,
Let Thandai Karar and debased humans,
As soon as they hear my name,
Run away as if struck by thunder.

(These are ghosts believed to roam especially at night. Each of them will have story of origin attached to them).

aanai adiyinil arum paavaihalum (120)
poonai mayirum pillaihal enpum
nahamum mayirum neenmudi mandaiyum
paavaihal udane pala kalasathudan
manaiyil puthaitha vanjanai thanaiyum
ottiya paavaiyum ottiya serukkum (125)
kaasum panamum kaavudan sorum
othu manjanamum oruvazhi pokum
adiyanaik kandaal alainthu kulainthida
maatran vanjahar vanthu vanangida
kaala thoothaal yenai kandaal kalangida (130)

Dolls with spells, placed in our home,
Hairs of cat, bones of babies,
Claws, hairs, skulls with long hairs,
Dolls placed in several pots,
Buried in different parts of the house,
Dolls pierced, pierced shapes,
Coins and money, cooked rice, with vegetables
Spell cast yellow-black balms, which travel in one direction’
Let all these get confused and be afraid on seeing me,
Please make them shiver on seeing me always,
And make strangers and bad men salute me.

(These are supposed to be signs and symbols of black magic done by your enemies).

anji nadungida arandu purandida
vaay vittalari mathi kettoda
padiyinil mutta paasak kayitraal
kattudan angam katharida kattu
katti uruttu kaal kai muriya (135)

Make all of them afraid of me,
Make them roll in the floor out of fear,
May them shout loudly and get mad,
Let them dash their head on my door steps,
Tie them with your Pasa rope,
Tie them tight,
Roll them after tying,
And break their hands and legs.

kattu kattu katharida kattu
muttu muttu muzhihal pithungida
sekku sekku sethil sethilaaha
sokku sokku soorpahai sokku
kuthu kuthu koorvadi velaal (140)
patru patru pahalavan thanaleri
thanaleri thanaleri thanalathuvaaha
viduvidu velai verundathu oda.

Tie and tie them, till they loudly cry out,
Dash and dash them till the joints split,
Step on them, step on them, till they break in the mud,
Pierce and pierce them with your Vel.
Catch and catch the fire of the Sun,
Set fire, set fire till they wilt in the fire,
Throw and throw your Vel till they scare and run.

puliyum nariyum punnari naayum
yeliyum karadiyum inithodarnthu oda (145)
thelum paambum seyyaan pooraan
kadivida vishangal kadithuyar angam
yeriya vishangal yelithudan iranga

Let the tiger, fox, wolf, rat and bear,
Continue to run away from me,
Let the poisons of scorpion, snake, millipede,
Which has entered in and will stay in my body
After being bitten by them,
Come out of my body with great speed.

polippum sulukkum oruthalai noyum
vaatham sayithiyam valippu pitham (150)
soolai sayam kunmam sokku sirangu
kudaichal silanthi kudalvip purithi
pakka pilavai padarthodai vaazhai
kaduvan paduvan kaithaal silanthi
parkuthu aranai paru arai yaakkum (155)
yellap piniyum yendranaik kandaal
nillaa thoda nee yenak arulvaay
puliyum nariyum punnari naayum
yeliyum karadiyum inithodarnthu oda (145)

Let wounds, sprains, one sided head ache,
Arthritis, cold fever, fits and bile,
Piles, fistula, carbuncles, strains,
Diseases of intestines, itching of the skin,
Partial paralysis, ring worm, skin ailments,
Biting of cat, dog and spider,
Tooth ache and all the diseases and attacks,
Vanish and run away, As soon as they see me,
Please Lord bless me always so that,
All these do not tarry and run away from me.

eerezhula hamum yenak uravaaha
aanum pennum anaivarum yenakkaa
mannaal arasarum mahizhnthura vaahavum (160)

Let the seven worlds be my friends,
Let gents and ladies, and kings who rule,
Become my relations with pleasure and happiness.

unnai thuthikka un thirunaamam
saravana bavane sailoli bavanee
thirupura bavane thigazholi bavane
paripura bavane pavamozhi bavane
arithiru maruhaa amaraa pathiyai (165)
kaathu thevarkal kadum sirai viduthaay
kanthaa guhane kathir velavane
kaarthihai mainthaa kadambaa kadambanai
idumbanai yendra iniyavel muruhaa

Let me praise your holy names,
He who originated from Saravana,
He who originated from flashing light,
He who was born to Tripura,
He who originated from holy sound,
He whose feet is adorned with anklets,
He who severs the cords of attachment,
He who is the nephew of Vishnu and Lakshmi,
He who protected the army of devas,
He who released them from prison,
He who is called Skanda and Guha,
He who holds the resplendent Vel,
He who is the son of Karthika maidens,
He who lives in Kadamba forest,
He who is Muruga with the sweet Vel,
Who defeated Idumba and Kadamba asuras.

(Guha and Muruga are other names for Skanda. When he was born, he took the form of six babies who were looked after by the six Karthika maidens, He loves to live in Kadamba forest. He is supposed to have defeated two asuras called Idumba and Kadamba and made them his devotees).

thanihaa salane sangaran puthalvaa (170)
katirkaa mathurai kathirvel muruhaa
pazhani pathivaazh baala kumaaraa
aavinan kudivaazh azhahiya vela
senthil maamalai yuryum sengalva raayaa
samaraa purivaazh shanmuha tharase (175)

Hey lord who lives on Thiruthani mountains,
Hey lord who is the son of Lord Shiva,
Hey Lord Muruga, with shining Vel,
Hey Lord, Who lives in Kathirgamam,
Hey young Kumara who lives in the city of Pazhani,
Hey pretty Vela, who lives in Thiruvavingudi,
Hey, Sengalva raya who lives on Senthil mountains,
Hey king, Shanmuga who lives in Samarapuri,

(Thiruthani, Kathirgamam, Pazhani, Thiruvavingudi, Senthil Mountains and Samarapuri are famous temples of Skanda. He is also known as Vela and Kumara).

kaarar kuzhalaal kalaimahal nandraay
yennaa irukka yaan unai paada
yenai thodarnthu irukkum yenthai muruhanai
padinen aadinen paravasa maaha
aadinen naadinen aavinan poothiyey (180)

When the Goddess of knowledge,
With her dark black tresses,
Placed herself on my tongue,
I did sing about you,
And I sang about my father Murugan,
Then Danced, went in to ecstasy,
And sought the company,
Of the great Lord of Thiruvavinkudi.

nesamudan yaan netriyil aniya
paasa vinaihal patrathu neengi
unpatham perave unnarulaaha
anbudan rakshi annamum sonnamum
metha methaaha velaayu thanaar (185)
sithi petradiyen sirappudan vazhga.

When I adorned with love, my forehead with your sacred ash,
The ropes attaching me to the fate were untied,
And I reached your feet to attain your grace.
So please protect me with love, give me food and wealth,
Oh Velayudha slowly and gracefully.
Bless me with your grace,
And let me live in a great manner.

vaazhga vaazhga mayilon vaazhga
vaazhga vaazhga vadivel vaazhga
vaazhga vaazhga malai guru vaazhga
vaazhga vaazhga malai kura mahaludan (190)
vaazhga vaazhga vaarana thuvasam
vaazhga vaazhga yen varumaihal neenga

Long live, long live, the rider of peacock,
Long live, long live, the holder of Vel,
Long live, long live, the god of mountains,
Long live, long live, he with the mountain girl, Valli.
Long live, long live, he with the flag of a cock,
Long live, long live,
Let my poverty be driven out,

yethanai kuraihal yethanai pizhaihal
yethanai adiyen yethanai seiyinum
petravan neeguru poruppathu unkadan (195)
petraval kuramahal petravalaame
pillai yendranbaay piriya malithu
mainthan yenmeethu unmanam mahizhntharuli
thanjam yendradiyaar thazhaithida arulsey
kanthar sashti kavasam virumbiya (200)

You are my father and teacher,
Goddess Valli is my mother,
And it is your duty to pardon,
Any number of errors that I make,
Any number of mistakes that I make,
Without parting away from this your child,
With Happiness love this son of yours,
And give protection to all devotees, who seek,
And love this Skanda Sashti Kavacham.

baalan theva raayan paharn thathai
kaalaiyil maalaiyil karuthudan naalum
aasaa rathudan angam thulakki
nesamudan oru ninaivathu vaahi
kanthar sashti kavasam ithanai (205)
sindhai kalangaathu thiyaani pavarhal
orunaal muppathaa ruru kondu
othiyeh jebithu uhanthu neeraniya
ashta thikkullor adangalum vasamaay
thisai mannar yenmar seyalathu (sernthangu) arulvar (210)

maatrala rellaam vanthu vananguvar
navakol mahizhnthu nanmai alithidum
navamatha nenavum nallezhil peruvar
enthanaalum eerettaay vaazhvar
kantharkai velaam kavasa thadiyai (215)

Daily in the morning and evening,
All those who clean themselves,
With religious fervor and read,
Thirty six times* a day

(* alternate meaning: mu = three, paththu (pattru) = slags (impurities) i.e. ANavam - kanmam - mAyAi (arrogance, karma, delusion), ur = extinguishing. So it means - we should chant Kandha shashti Kavacham without any desire or malams).

This Skanda Sashti Kavacham,
Which has been composed,
By the young Deva Rayan,
And meditate on that god with concentration,
And wear the sacred ash,
Will get the great blessings,
Of all the devas from all eight directions,
And the guardians of the eight directions.

All strangers would come and salute them,
The nine planets will become happy,
And shower their blessings,
They would shine in prettiness.
They would happily live on all days,
If they recite this Kavacham,
Which is equivalent to a Vel.

vazhiyaay kaana meiyaay vilangum
vizhiyaal kaana verundidum peigal
pollathavarai podi podi yaakkum
nallor ninaivil nadanam puriyum
sarva sathuru sankaa rathadi (220)

If seen as a way, this Kavacham would show the truth,
If seen of Ghosts by their eyes, they will get scared,
It would powder bad people,
And the good people would dance with joy,
And all their enemies will be exterminated

arintha yenathullaam ashta letchmihalil
veera letchmikku virun thunavaaha
soora bathmaavaith thunithagai yathanaal
iruba thezhvarkku uvan thamuthalitha
gurubaran pazhani kundrinil irukkum (225)
chinna kuzhanthai sevadi potri

Oh Lord, Let my mind that has understood you,
Pray Veera Lakshmi among the Ashta Lakshmis
My salutations to the feet of Small baby of Pazhani,
Whose hands killed Soora Padman,
Who gave deathless nectar for the twenty-seven,
And who is my teacher on the Pazhani Mountain

yenai thadu thaatkola yendrana thullum
meviya vadivurum velava potri
thevargal senaa pathiye potri
kuramahal manamahizh kove potri (230)

Salutations to the Skanda with the Vel
Who has occupied my mind,
So that I am always His,
Salutations to commander of the devas
Salutations to the darling of Valli,
Who is the daughter of a mountain tribe.

He whose form is strong and dazzling, Praise be to Thee!
He who conquered Idumba, Praise be to Thee!

thiramihu thivya thehaa potri
idumbaa yuthane idumbaa potri
kadambaa potri kanthaa potri
vetchi punaiyum veleh potri
uyargiri kanaha sabaikor arase (235)

Salutations to the ablest of Gods,
Who has a very holy form,
Salutation to him, who conquered Idumba,
Salutations to him who wears Kadamba flowers
Salutations to him who is Kanda,
Salutations to the Vel which wears Vetchi flowers,
Salutations to the king of the golden hall of the mountain.

mayilnada miduvoy malaradi saranam
saranam saranam saravanabava Om
saranam saranam shanmuhaa saranam
saranam saranam shanmuhaa saranam (239)

I surrender to flowery feet of my Lord,
Who travels on the peacock,
I surrender, surrender and surrender to the Saravanabhava,
I surrender, surrender and surrender to the Shanmuga.