Thursday, October 4, 2007

Sree saraswatii kavacham


1)OM SriiM hriiM saraswatyai swaahaa SirOmEpaatusaraswata@h


2)OM SreeM hriiM vaagdEvataayai swaahaa phaalaM mEsarvadaa vatu

3)OM SreeM hriiM saraswatyai swaahEtiSrOtrEpaatu nirastaram^

4)OM SreeM hriiM bhagavatyai saraswatyai swaahaa nEtrayugmaM sadaavatu

5)OM SreeM hriiM vaagvaadinyai swaahaa naasaaMmE sarvadaa vatu

6)OM SreeM hriiM vidyaadhishThaatRdEvyai swaahaa OshThaM sadaa vatu

7)OM SreeM hriiM aiM ityEkaaksharO mantrOmama kanTHam sadaavatu

8)OM SreeM hriiM paatumE griivaaM skadoumE SeeM sadhaa vatu

9)OM SreeM hriiM vidyaadhishaaMtRdEvyai swaahaa vaksha@h sadaa vatu

10)OM SreeM hriiM hEti mamahastou sadaavatu

11)OM SreeM hriiM vaagadhishThaatRdEvyai swaahaa sarvam sadaavatu

12)OM SreeM hriiM swaahaa praachyaaM sadaa vatu

13)OM SreeM hriiM sarvajihvaagravaasivyai swaahaagni rudiSirakshatu

14)OM aim hriiM SreeM tryaksharO mantrOnairRtyaaM sarvadaavatu

15)OM aiM hriiM SreeM jihvaagravaasinyai swaahaa maaMvaaruNE vatu

16)OM aiM hriiM SreeM sarvaambikaayai swaahaa vaayavyE maaM saadaavatu

17)OM aiM SreeM kliiM gadyavaasinyai swaahaa maamuttarEvatu

18)OM aiM hriiM SreeM sarvaSaastra vaasinyai swaahESaanyaaM sadaavatu

19)OM aiM hriiM SreeM hriiM sarvapUjitaayai swaahaa chOrdhyaM sadaavatu

20)OM aiM hriiM SreeM pustakavaasinyai swaahaadhOmaaM sadaavatu

21)OM aiM hriiM SreeM grandhabeejaswarUpaayai swaahaa aamaM sarvadaavatu

No comments: