Sunday, August 16, 2009

Sree gOviMdaashTakamSree gOviMdaashTakam^

1)satyaM jnaanamanaMtaM nityamanaakaaSaM paramaakaaSaM
gOshThapraaMgaNariMgaNalOlamanaayaasaM paramaayaasaM
maayaakalpitanaanaakaaramanaakaaraM bhuvanaakaaraM
kshmaamaanaathamanaathaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

2)mRtsnaamatseehEti yaSOdaataaDanaSaiSava saMtraasaM
vyaaditavaktraalOkitalOkaalOkachaturdaSalOkaalaM
lOkatrayapuramoolastaMbhaM lOkaalOkamanaalOkaM
lOkESaM paramESaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

3)traivishTaparipuveeraghnaM kshitibhaaraghnaM bhavarOgaghnaM
kaivalyaM navaneetaahaaramanaahaaraM bhuvanaahaaraM
vaimalyasphuTachEtOvRttivisEshaabhaasamanaabhaasaM
SaivaM kEvalaSaaMtaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

4)gOpaalaM bhooleelaavigrahagOpaalaM kulagOpaalaM
gOpeekhElanagOvardhanadhRtileelaalaalitagOpaalaM
gObhirnigadita gOviMdasphuTanaamaanaM bahunaamaanaM
gOpeegOcharadooraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

5)gOpeemaMDalagOshTheebhEdaM bhEdaavasthamabhEdaabhaM
SaSvadgOkhuranirdhootOtkRtadhooleedhoosarasaubhaagyaM
SraddhaabhaktigRheetaanaMdamachiMtyaM chiMtita sadbhaavaM
chiMtaamaNimahimaanaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

6)snaanavyaakulayOshidvastramupaadaayaagamupaarooDhaM
vyaaditsaMteeratha digvastraa daatumupaakarshaMtaM taa@h
nirdhootadvayaSOkavimOhaM buddhaM buddhEraMtassthaM
sattaamaatraSareeraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

7)kaaMtaM kaaraNakaaraNamaadimanaadiM kaalamanaabhaasaM
kaaliMdeegatakaaliyaSirasi muhurnRtyaMtaM sunRtyaMtaM
kaalaM kaalakalaateetaM kalitaaSEshaM kalidOshaghnaM
kaalatrayagatihEtuM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

8)vRMdaavanabhuvi vRMdaarakagaNavRMdaaraadhyaM vaMdEhaM
kuMdaabhaamalamaMdasmErasudhaanaMdaM suhRdaanaMdaM
vaMdyaaSEshamahaamunimaanasavaMdhyaanaMdapadadvaMdvaM
vaMdyaaSEshaguNaabdhiM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

9)gOviMdaashTakamEtadadheetE gOviMdaarpitachEtaa yO
gOviMdaatchyuta maadhava vishNO gOkulanaayaka kRshNEti
gOviMdaaMghrisarO jadhyaanasudhaajaladhautasamastaaghO
gOviMdaM paramaanaMdaamRtamaMtassthaM sa samabhyEti

iti Sree SaMkaraachaarya virachita SreegOviMdaashTakam^ samaaptaM

No comments: