Thursday, August 13, 2009

::: గోవింద నామాలు :::
ఏడుకొండలవాడ వేంకటరమణ
గోవిదా...గోవిందా....2

1)శ్రీనివాస గోవిందా
శ్రీ వెంకటేశా గోవిందా 2
భక్త వత్సల గోవిందా
భాగవతా ప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


2)నిత్య నిర్మల గోవిందా
నీలమేఘ శ్యామ గోవిందా
పురాణ పురుషా గోవిందా
పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2

3)నంద నందనా గోవిందా
నవనీత చోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా
పాప విమోచన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


4)దుష్ట సంహార గోవిందా
దురిత నివారణ గోవిందా
శిష్ట పరిపాలక గోవిందా
కష్ట నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


5)వజ్ర మకుటధర గోవిందా
వరాహ మూర్తీ గోవిందా
గోపీజన లోల గోవిందా
గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


6)దశరధ నందన గోవిందా
దశముఖ మర్ధన గోవిందా
పక్షి వాహనా గోవిందా
పాండవ ప్రియనే గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


7)మత్శ్త్య కూర్మ గోవిందా
మధుసూధన హరి గోవిందా
వరాహ న్రుసింహ గోవిందా
వామన మూర్తి గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


8)సీతా నాయక గోవిందా
శ్రితజనపాలన గోవిందా
దానవ వీర గోవిందా
ధర్మ రక్షణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

9)అనాథ రక్షక గోవిందా
ఆపధ్భాందవ గోవిందా
ఆశ్రిత రక్షక గోవిందా
కరుణా సాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


10)బలరామానిజ గోవిందా
బుద్ధ కలికి గోవిందా
వేణు గాన ప్రియ గోవింద
వేంకట రమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


11)కరుణసాగర గోవిందా
శరణాగత విధే గోవిందా
కమల దళాక్షా గోవిందా
కామిత ఫలదాత గోవిందా
పాప వినాశక గోవిందా
పాహి మురారే గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


12)శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీ నాయక గోవిందా
దినకర తేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


13)పద్మావతీ ప్రియ గోవిందా
ప్రసన్న మూర్తే గోవిందా
అభయ హస్తా గోవిందా
మత్స్సవతార గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

14)శంఖ చక్రధర గోవిందా
శ్రాంగ గదాధర గోవిందా
విరాజ తీర్థ గోవిందా
విరోధి మర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2


15)సహస్ర నామ గోవిందా
సరసిజ నయన గోవిందా
లక్ష్మీ వల్లభ గోవిందా
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

16)కస్తూరి తిలక గోవిందా
కనకపీతాంభర గోవిందా
గరుడ వాహన గోవిందా
గానలోల గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

17)వానర సేవిత గోవిందా
వారథి బంధన గోవిందా
ఏకస్వరూప గోవిందా
సప్తగిరీశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

18)రామ క్రిష్ణా గోవిందా
రఘుకుల నందన గోవిందా
ప్రత్యక్ష దేవ గోవిందా
పరమ దయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

19)వజ్ర కవచధర గోవిందా
వైభవమూర్తీ గోవిందా
రత్నకిరీట గోవిందా
వసుదేవసుతా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

20)బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా
భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీ పుం రూపా గోవిందా
శివకేశవ మూర్తి గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2

21)బ్రహ్మానంద రూపా గోవిందా
భక్త తారకా గోవిందా
నిత్య కళ్యాణ గోవిందా
నీరజ నాభా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

22)ఆనంద రూపా గోవిందా
అధ్యంత రహిత గోవిందా
ఇహపర దాయక గోవింద
ఇపరాజ రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

23)శేష సాయి గోవిందా
శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

24)హతి రామ ప్రియ గోవిందా
హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధన మూర్తి గోవిందా
జగత్ సాక్షి రూపా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


25)అభిషేక ప్రియ గోవిందా
అభన్నిరాసాద గోవిందా
నిత్య శుభాత గోవిందా
నిఖిల లోకేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

26)పద్మ దలక్ష గోవిందా
పద్మనాభా గోవిందా
తిరుమల నివాసా గోవిదా
తులసీ వనమాల గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

No comments: