Saturday, March 22, 2008

Sri Venkateswara swami karavalamba stotram
1)Sree SEshaSailasunikaetana divyamoortE
naaraayaNaatyuta harE naLinaayataaksha
leelaakaTaaksha parirakshita sarvalOkaa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

2)brahmaadivaMdita padaaMbhuja SaMkhapaaNE
Sree matsudarSana suSObhita divya hasta
kaaruNya saagara SaraNya supuNyamoortE
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

3)vEdaantavEdya bhavasaagara karNaadhaaraa
Sreepadmanaabha kamalaarchita paadapadmaa
lOkaikapaavana paraatpara paapahaarin^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

4)lakshmeepatE nigamalakshya nijasvaroopaa
kaamaadi dOsha parihaarita bhOdadaayin^
daityaadi mardhana janaardhana vaasudEva
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

5)taapatrayaM haravibhO rabhasaanmuraarE
saMrakshamaaM karuNayaa saraseeruhaaksha
machchishyamapyanudinaM pari raksha vishNO
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

6)Sreejaataroopa navaratna lasatkireeTa
kastoorikaa tilakaSobhi lalaaTadESa
raakendubiMba vadanaambhuja vaarijaaksha
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

7)vaMdaarulOka varadaana vachOvilaasa
ratnaaDyahaara pariSObhita kaMbukaMTha
kaeyuraratna suvibhaasi digaMtaraaLa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

8)divyaaMgadaaMchita bhujadvaya maMgaLaatmaan^
kEyurabhooshaNa suSObhita deergabaahO
naagEMdra kaMkaNaa karadvayakaamadaayin^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

9)svaamin^! jagadhaaraNaa vaaradhi madhyamagnaM
maamuddharaadhya kRupaya karuNapayOdhE
lakshmiM cha dEhi vipulaamRNavaaraNaaya
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

10)divyaaMgaraaga paricharchita kOmalaaMga
peetaaMbaraavRutatanO taruNaarkabhaasaa
satkaaMchanaabha paridhaana supaTTaabaMda
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

11)ratnaaDyadhaama sunibaddha kaTipradESa
maaNikyadarpaNa susannibha jaanudESa
jaMghoodvayEna parimOhita sarvalOka
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

12)lOkaikapaavana lasatpariSObhitaMghriM
tatpaada darSana dineSamahaaprasaadaat^
haardhaM tamascha sakalaM layamaapa bhooman^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

13)kaamaadivairinivahO priya maaM prayaata@h
daaridryamapyapagataM sakalaM dayaaLO
deenaMcha maaM samavalOkya dayaardra dRsTyaa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

14)SreevEnkaTESa padapankajashaTpadEnaa
Sreemaan^ nRsiMha yatinaa rachitaM jagatyaaM
EtatpaThaMti manujaa@h purushOttamaasya
tE praapnuvanti paramaaM padaveeM muraari

No comments: