Sunday, October 14, 2007

శ్రీ సరస్వతి ప్రాథనయాకుందేందు తుషారహారధవళా,యాశుభ్ర వస్ర్తావృతా
యావీణా వరదండమండితకరా,యా శ్వేత పద్మాసనా।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిః దేవైః సదా వందితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ,భగవతీ,నశ్శేష జాడ్యాపహా।।


yaakuMdaeMdu tushaarahaaradhavaLaa,yaaSubhra vasrtaavRtaa
yaaveeNaa varadaMDamaMDitakaraa,yaa Svaeta padmaasanaa
yaa brahmaachyuta SaMkara prabhRtibhi@h daevai@h sadaa vaMditaa
saa maaM paatu sarasvatee,bhagavatee,naSSaesha jaaDyaapahaa

No comments: