Friday, May 4, 2007

Sri NaaraayaNa sUktamSahasraa sersham devam viswaasham viswaasambhuvam
Viswam naaraayanam devamaksharam pramam padam

Viswataah paramam nityam viswam naaraayanam hariim
Viswaamevedam purushaastadvisvampajeevati

patim viswasyatmeswaram saswatam sivamachyutam
naaraayanam mahaajneyam viswaatmanam paraayanam

naaraayanaa paro jyotiratma naaraayanaa paraah
naaraayanaa param brahmaa tattwam naaraayanaah paraah
naaraayanaa paro dhyaatah dhyaanam naaraayanah paraah

yachca kinchit jagat sarvam drshyate srooyatepi va
antar bahisca tatsvaram vyapya naaraayanaah sthitah

anantamavyayam kavim samudrentam viswaa sambhuvam
padma kosaa praateeksam hrdayam capyadho mukham

adho nishtya vitastyante nabhyaamupari tishtati
jwaalamalaa kulaam bhaati vishwasyayatanam mahat

santaatam silaabhistu lambaatyaa kosaannibham
tasyante sushiram sookshman tasmin sarvam pratishtam

tasyaa madhye mahaanagnir vishwachir visvato mukha
sograabhugvibhajan tishthannahaaraa maajaraah kaavih

triyaa goordhwaa masdhassayee rasmayaatasyaa santataa
santapayati swam deha mapadatalaamaastaagah
tasyaa madhye vahnisikha aaneeyordhwaa vyaavasthithaah

neelaatoyaada madhyaasthad vidyullekhavaa bhaswaraa
neevaaraasooka vattanvee peeta bhaswatyanoopama

tasyaa sikhayaa madhye paramaatmaa vyavasthithaah
saa brahmaa saa sivaah saa hariih sendraah soksharaah paramah swarat

ritam satyam param brahmaa purusham krishnaa pingalam
oordhwaaretam viroopaaksham viswaroopaayaa vai namo namah

naaraayanayaa vidhmahe
vasudevaayaa dheemahi
tanno vishnuh prachodayaat

vishnornukam veeryaani pravocham yaah paarthivaani raajaamsi yo
askabhayaaduttaram sadhastham vichaakramanas tredhorugayo vishnuh
raaratamasi vishnuh syooraasi vishnuh dhruvamsi vaishnavaamasi vishnave tva

Om shanti shanti shantih

No comments: