Tuesday, January 22, 2013

గురుధ్యాన శ్లోకము ___/\___

gurudhyaana SlOkamu ___/\___ 

Om aimkaara hriinkaara rahasya yukta
Sreemkaara gUDaartha mahaavibhUtya@h
Omkaara marma pratipaaNibhyaam 
namO nama@h Sree guru paadukaabhyam

OM ajnaana naaSanaaya vidmahE
jnaanaprakaaSaya dhiimahi
tannO gurupaadukaa@h prachOdayaat  

No comments: