Tuesday, April 15, 2008

Sri daaridrya dahana stuti
viSvaeSvaraaya narakaaMtaka taaraNaaya
karNaamRtaaya SaSiSaekhara dhaaraNaaya
karpoorakaaMti dhavaLaaya jaTaadharaaya
daaridrya du:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

gaureepriyaaya rajaneeSakaLaadharaaya
kaalaaMtakaaya bhujagaadhipa kaMkaNaaya
gaMgaadharaaya gajaraaja vimardanaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

bhaktapriyaaya bhavarOga bhayaa pahaaya
ugraaya du:kha bhavasaagara taaranaaya
jyOtirmayaaya guNa naama sunRtyakaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

charmaaMbaraaya Savabhasma vilaepanaaya
phaalaekshaNaaya maNikuMdala maMDitaaya
maMjeera paadayugaLaaya jaTaadharaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

paMchaananaaya phaNiraaja vibhooshaNaaya
haemaaMSukaaya bhuvana traya maMDitaaya
aanaMda bhoomi varadaaya tamOpahaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

bhaanupriyaaya bhavasaagara taaraNaaya
kaalaaMtakaaya kamalaasana poojitaaya
naetra trayaaya Subha lakshaNa lakshitaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

raama priyaaya raghunaadha varapradaaya
naama priyaaya narakaarNava taaraNaaya
puNaeshu puNya bharitaaya suraarchitaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

mukteeSvaraaya phaladaaya gaNaeSvaraaya
geetapriyaaya vRSabhaeSvara vaahanaaya
maataMga charma vasanaaya mahaeSvaraaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

vasishThEna kRtaM stOtraM sarvarOga nivaaraNaM
sarvasaMpatkaraM SeeghraM putraM pautraadi vardanam^
tri saMdhyaM ya@h paThEnnityaM sa hi svarga mavaapnuyaat^
iti Srii vaSishTha virachitam daaridrya dahana SivastOtram sampUrNam

No comments: