Tuesday, April 15, 2008

Sri Siva panchaaksharii stOtram

1)naagEndraharaaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya
nityaaya suddhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

2)mandaakinisalilachandanacarchitaaya
nandiiSvarapramadhanaathamahESvaraaya
mandaara puspa bahupuspa supUjitaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

3)Sivaaya gauriivadanaaravinda
sUryaaya dakshaadhvaranaaSakaaya
SriiniilakanThaaya vRushadhvajaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

4)vaSisTha kumbhOdbhava gautamaadi
muniindra dEvaarchitaSEkharaaya
chandraarka vaiSvaanaralOchanaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

5)yakshasvarUpaaya jaThaadharaaya
pinaakahastaaya sanaatanaaya
sudivyaya dEhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

6)panchaaksshara midam punyam
ya@h paThE chchhiva sannidhau
SivalOka mavaapnOti
SivEna saha mOdatE

No comments: