Thursday, February 26, 2009

Srii kaaSii viSwanaatha ashTakam
1) Om...gangaa taranga ramaneeya jaThaa kalaapam
gauree nirantara vibhUshita vaamabhaagam
naaraayaNa priyamananga madaapahaaram
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

2)vaachaama gOchara maneeka guNa swaroopam
vaageesha vishNu SurasEvita paada peeTham
vaamena vigraha varENa kaLatra vantam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

3)bhootaadhipam bhujanga bhooshaNa bhooshitaangam
vyaaghra jinaam baradharam jaThilam trinEtram
paashaan^kushaa bhaya varaprada SUlapaaNim
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

4)seetaam SuSObhita kireeTa viraaja maanam
paalEkshaNaa nala viShOSita panchabaaNam
naagaadhipaa rachita bhaasura karNa pooram
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

5)panchaananam durita matta matanga jaaNaa
naagaantakam danuja pungava pannagaanam
daavaanalam maraNa SOka jaraaTa veeNaa
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

6)tEjOmayam saguNa nirguNam adviteeyam
aananda kandam-aparaajitam apramEyam
naagaatmakam sakala nishkalam-aatmaroopam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

7)raagaadi dOsha rahitam svajanaanu raagam
vairaagya Saanti nilayam girijaa sahaayam
maadhurya dhairya Subhagam garaLaa bhiraamam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

8)Ashaam vihaaya parihRutya parasya nindaam
paapEratim cha sunivaarya manasya samaadhau
Adaaya hrudkamala madhyagatam parESam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

(below portion is not in video)

vaaraaNaaSee purapatE stavanam Sivasya
vyaakhyaatam ashTakamidam paThatE manushya vidyaam
Shriyam vipula soukhyam-ananta keertim
sampraapya dEhavilayE labhatE cha mOksham.
viSvanaathaashTakam idam puNyam yah paThEt
Siva sannidhau Siva lOka mavaapnOti SivEna saha mOdatE.

No comments: