Tuesday, September 2, 2008

Sakala dEvatala mantramulu

1)naMdi gaayatree
tat^ purushaaya vidmahae
chakra tuMDaaya dheemahi tannO naMdi:prachOdayaat^!

2)naMdi gaayatree
tat^ purushaaya vidmahae
chakra tuMDaaya dheemahi tannO naMdi: prachOdayaat^!

3)garuDa gaayatree
tat^ purushaaya vidmahae
suvarNa pakshya dheemahi tannO garuDa@h prachOdayaat^!

4)kaatyaayani gauree gaayatree
OM subhaakayai vidmahae
kaLaa maalini dheemahi tannO gauree prachOdayaat^!

5)bhairava gaayatri
OM bhairavaaya vidmahae
hariharabrahmaat^ mahaaya dheemahi
tannO svarNaagharshaNa bhaira

No comments: