Tuesday, October 11, 2011

శ్రీ హనుమాన్ వాల (తోక )ధ్యానం


వామే కారే వైరిభిదం వహంతం శూలం పారే శ్రుమ్ఖలం హార టంకం
దాదాన మచ్చాచ్య సువర్ణ వర్ణం భజే జ్వలత్కుమ్దల మామ్జనేయం
పద్మ రాగ మణి కుండల త్విషా పాటలీ కృత కపోల మండలం
దివ్య హేమ కదళీ వనామ్తరే భావ యామి పవ మాన నందనం
మండలీ కృత వాలాగ్రం స్వర్ణ వర్ణం మహా హనుం
కుమ్దలాలంక్రుతం శూరం భజే వాయు సుతం హృది .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

శ్రీ హనుమత్ అంగారక స్తుతి
——————————-
మహేశ్వర స్యానస స్యూత బిందుం –భూమౌజతం రక్త మాల్యామ్బరాధ్యం
సువర్చాసం లోహితాంగం కుమారం –కుజం సదాహం శరణం ప్రపద్యే .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

సాస్టాంగా నమస్కార స్త్రోత్రం
——————————
రామ దూత నమస్తుభ్యం సీతా శోక వినాశక
లక్ష్మణస్య ప్రాణ దాతా కూరు మద్వామ్చితం ఫలం –
వాయు నందన సుగ్రీవ సచివ ఆర్ణవ లంఘన
దుస్త రాక్షస దర్పఘ్న కూరు మద్వామ్చితం ఫలం
అంజనా గర్భ సంభూత లంకా ప్రాణ అపహారక
రావనోద్యాన విధ్వంశిన్ కూరు మద్వామ్చితం ఫలం
ప్రసన్నో భవ మే స్వామిన్ ప్రపన్నార్తి ప్రభంజన
త్వత్పాద సన్నిధిం ప్రాప్తం పాహిమాం కరుణాకర .

పైన వున్న నాలుగు శ్లోకాలు చదువుతూ అయిదు సార్లు సాస్టాంగా నమస్కారం చేస్తే
గొప్ప ఫలితం లభిస్తుందని మహర్షుల అభిప్రాయం .

No comments: