Monday, February 17, 2014

Sri Guruvayupuresa Pancharanta Stothram

  
1:kalyaaNa roopaya kalou janAnaam 
kalyaaNa dhaatrE karuNaa sudhabdE   
kambvaadhi divyaayudha sat^karaaya   
vaataalayaadheeSa namO namastE   

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  


2:naaraayaNEtyaadhi japat^dbhiruchchaihi   
bhaktai ssadhaa poorNa mahaalayaaya   
svaateertha gaangOpama vaarimagna   
nivartita SEsharujE namastE 

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 

3:bhraahmmE muhoortE paritassva bhaktaihi                
sandrashTa sarvOtttama viSvaroopa    
svatai lasamsEvaka rOgahartrE     
vaataalayaa dheeSa namO namastE 

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa

4.baalaan svakeeyan tava sannidhaanE   
divyaannadhaanaat paripaala yadbhihi     
sadaa pathadbhischa puraaNa ratnam    
SamsEvitaayaastu namO harE tE   

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa

5.nityaannadhaatrE cha maheesurEbyahaa   
nityam divisthai rniSipoojitaayaa    
maatraa cha pitraa cha tathoddha vENa  
sampoojitaayaastu namO namastE 

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa6:ananta raamaakhya mahi praNeetam  
stOtram paTEdyastu narastriikaalam   
vaataalayEsasya krupaabalEnaa 
labhEta sarvaNicha mangaLaaNi  

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa


7:guruvaata pureesha pancha kaakyam  
stuti ratnam paThataam sumangaLam syaadhi    
hritichaapi vishEt hari svayamtu  
rati naathaayuta tulya dEha kaantihi  

naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa 
naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa naaraayaNa  

No comments: