Thursday, September 2, 2010

Sree Bala MukundaashTakam

1) karaaraviMdaena padaaraviMdaM mukhaaraviMdae vinivaeSayaMtaM
vaTasya patrasya puTae SayaanaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

2) saMhRtya lOkaa vaTapatramadhyae SayaanamaadyaMtaviheenaroopaM
sarvaeSvaraM sarvahitaavataaraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

3) iMdeevaraSyaamalakOmalaaMgaM iMdraadidaevaarchitapaadapadmaM
saMtaanakalpadrumamaaSritaanaaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

4) laMbaalakaM laMbitahaarayashTiM SRMgaaraleelaaMkitadaMtapaMktiM
biMbaadharaM chaaruviSaalanaetraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

5) Sikyae nidhaayaadya payOdadheeni bahirgataayaaM vrajanaayikaayaaM
bhuktvaa yathaeshTaM kapaTaena suptaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

6) kaliMdajaaMtasthitakaaliyasya phaNaagraraMgae naTanapriyaMtaM
tatpuchChahastaM SaradiMduvaktraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

7) ulookhalae baddhamudaaraSauryaM uttuMgayugmarjunabhaMgaleelaM
utphullapadmaayatachaarunaetraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

8) aalOkya maaturmukhamaadaraeNa stanyaM pibaMtaM saraseeruhaakshaM
sachchinmayaM daevamanaMtaroopaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami

No comments: